Gemeente Meerssen | Ingetrokken aanvraag voor het melden van brandveilig gebruik aan Markt 5 te Meerssen

Officiele publicatie

Ingetrokken aanvraag voor het melden van brandveilig gebruik aan Markt 5 te Meerssen

Burgemeester en Wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de aanvraag omgevingsvergunning voor het melden van brandveilig gebruik Markt 5 in Meerssen hebben ingetrokken op 4 augustus 2022.

Nadere informatie

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.