Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - aanvraag omgevingsvergunning - verbreden van de inrit - Pastoor M. Sterckenstraat 14, Meersen

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - aanvraag omgevingsvergunning - verbreden van de inrit - Pastoor M. Sterckenstraat 14, Meersen

Gemeente Meerssen heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. De vergunning is aangevraagd voor het verbreden van de inrit aan Pastoor M. Sterckenstraat 14, 6231 JG Meersen (ontvangen 21 juli 2021);

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Wanneer neemt de gemeente een besluit over de aanvraag van de vergunning?

Gemeente Meerssen heeft de aanvraag voor een vergunning ontvangen op 7 juli 2021. De gemeente neemt daarover waarschijnlijk binnen 8 weken een besluit. Als de vergunning wordt verleend, publiceert de gemeente een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning bekijken en hierop reageren. U kunt nu nog niet reageren.

Heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning?

U kunt nu alvast de aanvraag van de vergunning bekijken en hierover vragen stellen. Hiervoor kunt u bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. Of stuur een e-mail aan info@meerssen.nl.