Gemeente Meerssen | Overstromingsramp - Steun voor projecten van verenigingen, stichtingen en andere maatschappelijke organisaties

Nieuwsbericht Overstromingsramp - Steun voor projecten van verenigingen, stichtingen en andere maatschappelijke organisaties

Gepubliceerd op: 18 augustus 2021 15:50

Nationaal Rampenfonds Giro 777 - logo
Eenmalige gift voor ernstig getroffen huishoudens

Het Nationaal Rampenfonds (Giro 777) heeft meer dan 11 miljoen aan giften ontvangen van betrokken Nederlanders voor getroffen Limburgers. Met dit bedrag wil het Nationaal Rampenfonds aan alle ernstig getroffen huishoudens eenmalig maximaal 1.000 euro schenken. De periode voor het indienen van een verzoek voor deze gift is verlengd van 20 augustus tot 1 september.

Mensen kunnen een verzoek om de gift indienen via de website van BsGW.

Ook steun mogelijk voor verenigingen, stichtingen en (andere) maatschappelijke organisaties

Inmiddels komen bij het NRF ook aanvragen voor financiering van herstelprojecten van verenigingen, stichtingen en (andere) maatschappelijke organisaties binnen. Deze aanvragen worden wekelijks door de Beoordelingscommissie van het NRF in behandeling genomen. Het NRF beseft dat de indiening van een projectaanvraag veel voorbereiding vergt. Deze projectaanvragen kunnen tot 1 oktober 2021 (= tot en met 30 september) worden ingediend. 

De randvoorwaarden voor toekenning en het aanvraagformulier vindt u op de website van het Nationaal Rampenfonds.