Gemeente Meerssen | Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap Limburg op 15 maart 2023 - Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

Officiele publicatie

Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap Limburg op 15 maart 2023 - Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

De burgemeester van Meerssen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Limburg en de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg op woensdag 15 maart 2023 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Limburg met een kiezerspas.

Hoe dient u een verzoek voor een kiezerspas in?

 • A
  Schriftelijk verzoek
  • 1.
   Bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) (Markt 50 in Meerssen) zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor het verzoek om in een andere gemeente met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen.
  • 2.
   De gemeente waar de kiezer op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2023) als kiezer is geregistreerd is moet het verzoekschrift uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 hebben ontvangen.
  • 3.
   Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.
  • 4.
   Bij inwilliging van het verzoek wordt aan u een kiezerspas verstrekt.
 • B
  Mondeling verzoek

U kunt ook met uw geldig identiteitsbewijs naar de gemeente gaan waar u op 30 januari 2023 als kiezer staat geregistreerd. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2023, 12.00 uur. Bij inwilliging van uw verzoek daartoe wordt aan u een kiezerspas verstrekt.

Met een kiezerspas en een geldig identiteitsbewijs kunt u stemmen in elk stembureau binnen Limburg.

Heeft u vragen over deze verkiezingen?

Hiervoor kunt u bellen met het Team Verkiezingen van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. Of stuur een e-mail aan verkiezingen@meerssen.nl. Of kijk op www.meerssen.nl/verkiezingen.

Meerssen,

17 januari 2023
M.A.H. Clermonts-Aretz, burgemeester van Meerssen