Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 11 - 14 maart 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 11 - 14 maart 2018

Gepubliceerd op: 13 maart 2018 13:40

Gemeentepagina: week 11
Datum: woensdag 14 maart 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland in bestuurscentrum gemeente Meerssen

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland is de regionale sociale dienst van de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul.

Sociale zaken Maastricht-Heuvelland

Nieuw: elke donderdag inloopspreekuur
Vanaf april 2018 is er elke donderdagochtend van 08.30-12.00 uur inloopspreekuur in het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen (Markt 50 in Meerssen). Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u tijdens dit spreekuur bij de consulent van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland terecht voor informatie en advies. Voor het inloopspreekuur hoeft u geen afspraak te maken. U kunt gewoon binnenlopen.

Vragen?
Voor meer informatie over Sociale Zaken Maastricht Heuvelland kijkt op www.socialezaken-mh.nl. Of bel 14 043 (vraag in het spraakmenu naar 'Maastricht').

---

Verkiezingen gemeenteraad
Verkiezingspagina Gemeente Meerssen

In Weekblad de Geulbode van woensdag 14 maart 2018 staat een speciale Verkiezingspagina van de gemeente Meerssen. De informatie van deze pagina treft u ook aan in de folder Gemeenteraadsverkiezingen 2018. U kunt deze hieronder downloaden.

Download hier de folder

---

Realiseringsovereenkomst In 't Riet

Het gebied (inclusief de gebouwen) van gemeenschapshuis de Kleiaove, de gymzaal en de voormalige basisschool In 't Riet in Geulle krijgt een andere invulling. De gemeente heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met maatschappelijk ondernemer Peter Broekmans  (Rendiz). Op 7 maart werd de realiseringsovereenkomst ondertekend.

Wat houdt het project in?
Het gemeenschapshuis, gymzaal en voormalig schoolgebouw worden omgevormd tot een multifunctioneel centrum voor zorg-, maatschappelijke, sport-, commerciële, horeca- en/of culturele activiteiten. In het project ontstaat een unieke combinatie van functies. In het voortraject zijn gesprekken gevoerd met verenigingen en instanties. In de ontwikkeling van het project worden de ideeën en wensen van zorginstellingen, lokale ondernemers, publieke organisaties, verenigingen en buurtbewoners mee genomen.

Voormalig schoolgebouw
In het voormalige gebouw van basisschool In 't Riet komen acht zorgunits voor ouderen met dementie. Dit is 24-uurs zorg in een besloten omgeving. In het gebouw komen daarnaast twee logeerkamers voor onder andere respijtzorg (vervangende zorg) en een woonkamer voor bewoners. Er komt een horecavoorziening met terras aan de parkzijde. In deze voorziening komen mensen met een arbeidsbeperking te werken, waardoor invulling wordt gegeven aan de Participatiewet.  Daarnaast komen er in dit gebouw maatschappelijke ruimtes voor de heemkundevereniging, bejaardenvereniging, andere verenigingen en/of particulieren, een dagbestedingsruimte en kookstudio.

Woonunits
Op het terrein tussen de voormalige basisschool en de Kleiaove komen 18 woonunits voor echtparen en alleenstaanden met een zorgindicatie, mensen met een GGZ indicatie, jongeren met zorgondersteuningsvraag en noodopvang.

Kleiaove en gymzaal
Het gebouw van de Kleiaove en de gymzaal kan in de toekomst gebruikt worden door o.a. Scouting Geulle en andere verenigingen voor bijvoorbeeld trainingen. Er worden gesprekken gevoerd met diverse andere gegadigden, zoals bijvoorbeeld een kinderfysiotherapeut, binnenspeeltuin voor kinderen met een beperking. Tot slot zijn er ideeën gelanceerd om de algemene ruimtes bijvoorbeeld te gebruiken als repetitieruimte of atelier.

Het terrein zal gedeeltelijk openbaar toegankelijk worden en er zullen wandelpaden en ontmoetingsplek worden ingericht.

Hoe verder?
In de komende tijd praten we verder met verenigingen en bewoners. Voor het project wordt een bestemmingsplanprocedure opgestart. Ook  moet een omgevingsvergunning worden behandeld en van kracht worden. Naar verwachting kunnen we eind dit jaar beide procedures afronden en starten met de realisatie.

Meer informatie
Bel met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Stand van zaken project Pletsstraat Sint Agnesplein-Centrumplan Bunde

De sloopwerkzaamheden op de locatie van het project Pletsstraat Sint Agnesplein zijn inmiddels afgerond. In december is de omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een supermarkt en 18 sociale huurappartementen. De wettelijke bezwarentermijn is inmiddels verstreken en momenteel wordt de bezwarenprocedure afgehandeld.

Voorbereiding start bouw Sint Agnesplein
Projectontwikkelaar BEMOG is op dit moment samen met de aannemer de start van de bouwwerkzaamheden aan het voorbereiden. Voordat  zij starten met de bouw worden omwonenden en omliggende ondernemers hierover geïnformeerd.

Gezondheidscentrum
Daarnaast werkt de projectontwikkelaar aan de verdere uitwerking van het gezondheidscentrum aan de Pletsstraat. Boven dit gezondheidscentrum komen twee koopappartementen. In het gebied tussen de nieuwe supermarkt aan het Sint Agnesplein en het gezondheidscentrum komt een parkeerplaats. Voor het gezondheidscentrum en de appartementen wordt nog een omgevingsvergunning aangevraagd.

Informatiebijeenkomst
Voor aanvang van de bouwwerkzaamheden vindt er een informatiebijeenkomst om omwonenden, omliggende ondernemers en andere belangstellenden te informeren over de werkzaamheden. Hierbij presenteert de projectontwikkelaar ook de plannen voor de parkeervoorziening en het gezondheidscentrum met de appartementen. Deze informatiebijeenkomst kondigen we aan via de gemeentelijke website, gemeentelijke digitale nieuwsbrief en weekblad de Geulbode. Direct omwonenden ontvangen een bewonersbrief.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Parkeergarage Proosdijpark na 21.30 uur op slot

Parkeergarage Proosdijpark is elke dag geopend van 8.30-21.30 uur. Na 21.30 uur kunnen uitsluitend abonnementhouders via de poort in en –uitrijden. Kortparkeerders kunnen dan alleen uitrijden. Op dit moment gaan de toegangsdeuren van de parkeergarage 's nachts niet op slot. Bovendien is toegang tot de parkeergarage mogelijk via de open trapgaten.

Dit wordt binnenkort aangepast. De  toegangsdeuren gaan dan om 21.30 uur automatisch op slot. De open trapgaten worden afgesloten met hekwerken. Toegang is dan alleen nog mogelijk via de deuren aan de Markt en de Stationstraat (naast de poort). Om een toegangsdeur van buitenaf te openen, heeft u uw abonnementspas of een parkeerkaartje nodig. Voor het te voet verlaten van de parkeergarage is geen pas of kaartje nodig.

Meer weten?
Bel met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Werkzaamheden rotondes van start

Ter verbetering van de fietsveiligheid is de gemeente deze week gestart met het aanpassen van de voorrangssituatie op de rotondes Sint Josephstraat, Bunderstraat en Hoolhuis. Op deze rotondes krijgt conform de landelijk richtlijn Duurzaam Veilig de fietser voorrang en gaan bromfietsers op de rijbaan rijden. Aannemersbedrijf Dura Vermeer voert de werkzaamheden uit. Tijdens de werkzaamheden staan er verkeersregelaars. Autoverkeer kan doorgaan, maar moet rekening houden met enig oponthoud. Fietsers volgen een korte omleiding. De werkzaamheden duren tot medio april.

Meer weten?
Bel met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, tel. 14 043. Of mail: info@meerssen.nl

---

subsidiebeleid
Vraag voor 1 april Activiteitensubsidie aan

Organiseert u een activiteit met een éénmalig of experimenteel karakter? Die een sociale meerwaarde heeft voor de lokale samenleving en kwetsbare burgers in het bijzonder? En bent u op zoek naar een financiële bijdrage? Vraag dan vóór 1 april 2018 een activiteitensubsidie aan.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een activiteitensubsidie moet uw aanvraag aan enkele voorwaarden te voldoen:

 • De activiteit moet plaatsvinden in de periode 1 juli t/m 31 december 2018.
 • De activiteit moet in de gemeente Meerssen plaatsvinden en openbaar toegankelijk zijn.
 • De maximale bijdrage is € 1.000,-.
 • De activiteit moet afwijken van de reguliere kernactiviteiten.
 • De activiteit is niet alleen gericht op eigen leden, maar ook op niet-leden en/of op kwetsbare burgers.

Organisaties die een basissubsidie ontvangen, hebben geen recht op deze subsidie.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.meerssen.nl (Regelen & Aanvragen -> Subsidies)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Verkiezing Gemeenteraad 2018
Zitting Centraal Stembureau bekendmaking uitslag verkiezingen

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Meerssen maakt bekend, dat op vrijdag 23 maart 2018 om 10 uur 's ochtends een openbare zitting van het centraal stembureau plaatsvindt, waarin de uitslag van de verkiezing wordt bekendgemaakt.
Informatie: bureau Verkiezingen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Raadpleeg ook de speciale Verkiezingspagina op www.meerssen.nl.

---

Verkiezing Gemeenteraad en Landelijk Referendum
Adressen Stemlokalen

De burgemeester van Meerssen maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Meerssen en het referendum over de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 op woensdag 21 maart 2018 in onderstaande lokaliteiten een stembureau is gevestigd.

1 - Gemeentehuis (Bestuurscentrum) - Markt 50 Meerssen *
2 - Zorgcentrum Beukeloord - Gasthuisplantsoen 1 Meerssen *
3 - Gymzaal Meerssen-West - Past N de Reimsstraat 41 Meerssen *
4 - Ontmoetingscentrum de Ketel - Past Dominicus Hexstraat 70 Meerssen
6 - Gemeenschapshuis de Koel - Pastoor Geelenplein 6 Rothem
12 - Scoutinggebouw Bunde - Kloosterweg 55 (Heiveldcomplex) Bunde
13 - Basisschool Franciscus - Schoollaan 2 Bunde *
14 - Zalencentrum De Auw Kerk - Burchtstraat 2 Bunde
15 - Woonbegeleidingscentrum  Aan de Pas - Pasweg 9 Bunde *
16 - Zaal ‘t Wapen van Geulle - Hulserstraat 10 Geulle
17 - Zorgcentrum Ave Maria - Hussenbergstraat 21 Geulle *
21 - Gemeenschapshuis D'n Huppel - Dorpstraat 1 Ulestraten *
22 - Basisschool De Triangel - Kasteelstraat 22 Ulestraten

De stembureaus gemarkeerd met * zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen.

Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in een van de stembureaus de stem uit te brengen. Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een identiteitsbewijs meenemen. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.
Informatie: bureau Verkiezingen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Raadpleeg ook de speciale Verkiezingspagina op www.meerssen.nl.

---

Verkiezing Gemeenteraad op 21 maart 2018 - Kandidatenlijst in braille

De burgemeester van Meerssen maakt bekend dat voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Meerssen op woensdag 21 maart 2018 de kandidatenlijst in braille voor iedereen ter inzage ligt op het gemeentehuis van Meerssen, Markt 50 Meerssen.
Informatie: bureau Verkiezingen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Raadpleeg ook de speciale Verkiezingspagina op www.meerssen.nl.

---

Samenscholingsverbod Spoorstraat Bunde

Betreft: burgemeester Clermonts-Aretz van Meerssen heeft op 9 maart 2018 een samenscholingsverbod ingesteld voor het parkeerterrein bij het station aan de Spoorstraat te Bunde tussen 22:00 en 7:00. Het verbod geldt van 9 maart 2018 t/m 20 april 2018. Dit is ingesteld in overleg met politie, BOA en het buurtnetwerk en jongeren naar aanleiding van diverse overlastmeldingen vanuit de buurt.
Handhaving: het besluit is gebaseerd op artikel 2.1.1.1 'Samenscholing en ongeregeldheden' van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Meerssen. Op grond van het verbod mag de politie bij wanordelijkheden of ernstige bedreiging van de openbare orde binnen het aangewezen gebied handhavend optreden. Het samenscholingsverbod houdt in dat het tussen 22.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends verboden is met twee of meer personen aanwezig te zijn in het aangegeven gebied. Degene die het verbod negeert, krijgt een forse boete.
Ter inzage: het besluit en bijbehorende situatietekening liggen vanaf 9 maart 2018 ter inzage.
Waar ter inzage: op afspraak bij het Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Budgetregeling gemeente Meerssen 2018

Betreft: het college  van Meerssen heeft op 27 februari 2018  de Budgetregeling 2018  vastgesteld.
In werking: met ingang van 27 februari 2018.
Waar ter inzage: deze verordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl  op 12 maart  2018. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het realiseren van drie vakantiewoningen, Voulwames 1, 6241 NE Bunde (ontvangen 21 februari 2018);
 • het plaatsen van een erfafscheiding, Steinstraat 37, 6241 DN Bunde (ontvangen 1 maart 2018);
 • het plaatsen van reclame (legaliseren), Beekstraat 54, 6231 LH Meerssen (ontvangen 23 februari 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het bevestigen van een naambord, Kerksteeg 11, 6231 LV Meerssen (verzonden 5 maart 2018);
 • het legaliseren van de appartementen, Andreas Sauerlaan 4a, 4b, 4c, 4d en 4e,6243 CC Geulle (verzonden 9 maart 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het wijzigen van de bestemming bedrijventerrein naar wonen, Weert 80, 6231 SB Meerssen (verzonden 6 maart 2018).

Inzage- en beroepstermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan beroep instellen: belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, schriftelijk, gemotiveerd, bij de rechtbank Maastricht, sector bestuursrecht (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 14 maart 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen