Gemeente Meerssen | Noodverordening Maastricht-Airport met 48 uur verlengd

Nieuwsbericht Noodverordening Maastricht-Airport met 48 uur verlengd

Gepubliceerd op: 09 maart 2024 19:30

De burgemeesters van de gemeenten Beek en Meerssen hebben besloten om de reeds afgekondigde noodverordening Maastricht-Airport te verlengen met 48 uur tot dinsdag 12 maart 00.00 uur. De burgemeesters hebben dit besluit genomen omdat uit politie-informatie blijkt dat actievoerders mogelijk vervolgacties willen uitvoeren in het genoemde gebied, waardoor er gerede vrees is voor het ontstaan van oproerige beweging, dan wel andere ernstige wanordelijkheden.

In de noodverordening staan maatregelen ter voorkoming van verstoring van de openbare orde en veiligheid, ter beperking van gevaar en om de openbare orde en veiligheid te handhaven. De maatregelen zijn getroffen in overleg met de lokale vijfhoek (burgemeesters Beek en Meerssen, politie, Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie).

Verlengingsbesluit noodverordening Maastricht-Airport

Officiële kennisgeving verlengingsbesluit noodverordening Maastricht-Airport 9 maart 2024