Gemeente Meerssen | Bewoners Bunde (Ingenope, De Burcht en industrieterrein De Meer) worden verzocht woning te verlaten

Nieuwsbericht Bewoners Bunde (Ingenope, De Burcht en industrieterrein De Meer) worden verzocht woning te verlaten

Gepubliceerd op: 15 juli 2021 21:05

De waterstand van de Maas blijft op dit moment stijgen. Omdat de Geul hierdoor niet kan afwateren naar de Maas, wordt verwacht dat de waterstand van de Geul ter hoogte van Bunde nog enkele decimeters hoger wordt dan dat die nu is. Dat betekent dat er nog meer wateroverlast ontstaat. Zo lang de stand van de Maas hoog is, blijft het probleem bestaan.

Advies tot ontruiming

We adviseren inwoners van Bunde om hun huis te verlaten. Kunt u elders onderdak krijgen bij familie en vrienden? Maak hier dan gebruik van.

Kunt u niet thuis overnachten?

Als de verwachting is dat u niet thuis kunt overnachten, omdat er teveel water in uw woning staat, kunt u worden opgevangen in de Stip in Meerssen. Denk dan aan medicijnen, extra kleding, mobiele telefoon en huisdier(en). Mensen die willen worden opgevangen, kunnen naar de parkeerplaats van Jan Linders gaan. Daar worden ze met de bus naar Gemeenschapshuis de Stip wordt gebracht.

Blijft u thuis?

Blijf de situatie dan goed in de gaten houden en tref voorzorgsmaatregelen indien nodig. Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de Gemeente Meerssen houden de situatie voortdurend in de gaten.

Informatie

Houd voor alle berichtgeving calamiteitenzender L1 in de gaten, de website van de Veiligheidsregio www.vrzl.nl of kijk op www.meerssen.nl/wateroverlast.

Publieksinformatienummer

De Veiligheidsregio heeft een publieksinformatienummer ingesteld voor vragen van inwoners over wateroverlast en hoogwater. Het nummer is: 0800 1351.

Heeft u hulp nodig die niet dringend is, neem dan contact op met de gemeente.
Voor verdere informatie kunt u morgen vanaf 08.30 uur contact opnemen met het Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.
Bel alleen in zeer dringende situaties en noodgevallen 112.