Gemeente Meerssen | Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Gulpen-Wittem

Officiele publicatie

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Gulpen-Wittem

2018/59268

De directeur van de RUD Zuid-Limburg 

Gelet op:

 • -
  afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
 • -
  het “Mandaatbesluit van de gemeente Gulpen-Wittem aan de Directeur van de RUD Zuid-Limburg d.d. 7 augustus 2018”;

 

besluit:

 • 1.
  Binnen de RUD Zuid-Limburg aan de afdelingshoofden van de afdelingen Vergunningen, Toezicht en Handhaving respectievelijk Specialismen ondermandaat, subvolmacht respectievelijk submachtiging te verlenen overeenkomstig de bij dit besluit behorende ondermandaat-, subvolmacht- en submachtigingslijst en in overeenstemming met de bij deze afdelingen uitgevoerde werkzaamheden en taken.
 • 2.
  Aan de medewerkers de bevoegdheden genoemd onder U06, U08, H06 en H10 ondermandaat-, subvolmacht respectievelijk submachtiging te verlenen overeenkomstig de lijst genoemd onder 1. en voor zover het betreft door hen uitgevoerde werkzaamheden en taken.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht per 1 september 2018.

Na de inwerkingtreding van dit besluit vervalt het Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Gulpen-Wittem d.d. 1 januari 2017, nummer 2017/15618.

 

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Gulpen-Wittem d.d. 7 augustus 2018.

 

Bekendmaking

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de RUD Zuid-Limburg.

  

Maastricht, 5 september 2018

   

mw. mr. L.M. Kobes LL.M.

directeur van de RUD Zuid-Limburg

Relevante documenten en links