Gemeente Meerssen | Verkiezingen gemeenteraad: schrapping aanduiding politieke groepering

Officiele publicatie

Verkiezingen gemeenteraad: schrapping aanduiding politieke groepering

De voorzitter van het centraal stembureau maakt op grand van het bepaalde in artikel G 3, lid 7, van de Kieswet bekend, dat heden in het gemeentehuis van de gemeente Meerssen ter inzage is gelegd het besluit van het centraal stembureau tot het schrappen van een aanduiding in het register.

De volgende politieke groeperingen worden geschrapt:

  • Partij Jo De Jong
  • Progressief Meerssen
  • Lokaal Democraten
  • Partij Nieuw Meerssen

Meerssen,

5 januari 2022
De voorzitter voornoemd, M.A.H. Clermonts-Aretz