Gemeente Meerssen | Ingetrokken aanvraag voor het renoveren van de tuin en het realiseren van een fietsenstalling aan Herkenberg 4 te Meerssen

Officiele publicatie

Ingetrokken aanvraag voor het renoveren van de tuin en het realiseren van een fietsenstalling aan Herkenberg 4 te Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van de tuin en het realiseren van een fietsenstalling aan Herkenberg 4, 6231 LK Meerssen hebben ingetrokken op 11 april 2022.

Nadere informatie

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.