Gemeente Meerssen | Bouwontwikkeling bij de Kookstraat in Meerssen

Nieuwsbericht Bouwontwikkeling bij de Kookstraat in Meerssen

Gepubliceerd op: 06 december 2023 11:55

Er zijn plannen voor woningbouw op twee naast elkaar gelegen (agrarische) percelen ten noorden van de Kookstraat. Eén perceel is eigendom van de gemeente, het andere perceel is eigendom van een projectontwikkelaar. In de afgelopen zomer hebben gemeente en projectontwikkelaar de handen ineengeslagen. In samenwerking met een architect is een stedenbouwkundig schets opgesteld, die inspeelt op de behoefte aan levensloopbestendige woningen in een groene omgeving. Op 14 november 2023 heeft een informatieavond plaatsgevonden. Tijdens de goedbezochte bijeenkomst hebben architect, gemeente en projectontwikkelaar uitleg gegeven. 

Lees verder op de projectpagina>> 

Kookstraat - beoogde bouwontwikkeling