Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 20 - 19 mei 2021

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 20 - 19 mei 2021

Gepubliceerd op: 18 mei 2021 11:10

Gemeentepagina: week 20
Datum: woensdag 19 mei 2021

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Vraag tijdig uw nieuwe paspoort of identiteitskaart aan

Vanaf 15 mei is reizen naar veilige landen weer mogelijk. Meer informatie over reizen naar het buitenland vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Heeft u plannen om dit jaar nog op reis te gaan? En moet uw reisdocument vernieuwd worden? Wacht dan niet te lang en vraag alvast uw nieuwe paspoort of identiteitskaart aan.

Maak tijdig een afspraak!
Stel uw afspraak niet te lang uit. Maak online een afspraak via www.meerssen.nl.

Geen internet? U kunt ook telefonisch een afspraak via ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. Onze medewerkers plannen graag een afspraak voor u in.

Komt u naar het gemeentehuis?
Draag dan een mondkapje en houd u voor uw en onze gezondheid aan de coronamaatregelen.

Persoonlijk aanvragen en ophalen
U moet een paspoort of identiteitskaart altijd persoonlijk aanvragen en ophalen bij de gemeente. Maak daarom voor elke persoon waarvoor u een paspoort of ID-kaart wilt aanvragen een aparte afspraak via www.meerssen.nl of via ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).

Ophalen paspoort of identiteitskaart ook op afspraak!
U heeft drie maanden de tijd om uw paspoort of identiteitskaart op te halen. Om wachtrijen bij de receptiebalie van ons KCC te voorkomen, kunt u uw nieuwe reisdocument alleen op afspraak ophalen.

Meer informatie
Bel met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. Of e-mail: info@meerssen.nl. Onze medewerkers helpen u graag verder!

---

Digitale raadsvergadering donderdag 20 mei

Op donderdag 20 mei 2021 vergadert de gemeenteraad digitaal. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl. Hier vindt u ook de agenda met achterliggende stukken voor deze vergadering.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Bestuurscentrum gesloten op 24 mei

In verband met Pinksteren is het bestuurscentrum gesloten op maandag 24 mei. Ook de Burgerlijke Stand is dan gesloten.

Informatie
Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
E-mail: info@meerssen.nl

---

Verloren of gevonden voorwerpen

Bent u een voorwerp verloren. Of heeft u iets gevonden, bijvoorbeeld sleutels, een portemonnee of een mobiele telefoon? Dan kunt u dit melden op de website www.verlorenofgevonden.nl. Hier kunt u gevonden voorwerpen registreren en verloren voorwerpen terugvinden.

Melden van verloren of gevonden voorwerpen kan digitaal

Iets verloren?
Kijk dan op www.verlorenofgevonden.nl of iemand uw verloren voorwerp heeft gevonden.

Iets gevonden?
U kunt een gevonden voorwerp melden via www.verlorenofgevonden.nl.
U kunt dit ook melden bij ons gemeentelijk Klant Contact Centrum, telefoon 14 043.

Gevonden voorwerpen kunt u thuis bewaren of inleveren bij het gemeentelijke KCC (Markt 50 in Meerssen). Heeft u een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart gevonden? Dan bent u verplicht om het in te leveren.

Meer informatie over verloren of gevonden voorwerpen vindt u ook op www.meerssen.nl.

----------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • het verlengen van het gebruik van een tijdelijk kantoor, Heerenstraat 13, 6237 NB Moorveld (ontvangen 6 mei 2021).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

  • het saneren van asbest, Papenweg 29, 6241 BR Bunde (ontvangen 3 mei 2021);
  • het saneren van asbest, Pastoor Arnold Somyasingel 163, 6231 HP Meerssen (ontvangen 6 mei 2021);
  • het saneren van asbest in een mutatiewoning, Pastoor Leonardus Canisiusstraat 9, 6231 JK Meerssen (ontvangen 30 april 2021);
  • het verwijderen van asbesthoudend dakbeschot, Klein Berghemmerweg 14, 6235 AH Ulestraten (ontvangen 30 april 2021);
  • het verwijderen van asbest, Zuster Paladiaplantsoen 24, 6231 CH Meerssen (ontvangen 6 mei 2021).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • het realiseren van een dakopbouw, Wilgenlaan 18, 6241 BJ Bunde (verzonden 12 mei 2021).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunningen

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

  • het schilderen van de gevel, Veeweg 15, 6231 RW Meerssen (ingetrokken 4 mei 2021).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 19 mei 2021
Burgemeester en Wethouders van Meerssen