Gemeente Meerssen | Rookvrij sporten? Logisch natuurlijk!

Nieuwsbericht Rookvrij sporten? Logisch natuurlijk!

Gepubliceerd op: 10 april 2024 14:20

Rookvrij 2
Roken en sport horen natuurlijk eigenlijk niet samen. Toch wordt er nog in menige sportkantine gerookt. Hoe is dat in de gemeente Meerssen? En wat zijn de plannen voor de toekomst? Bij Tennis en Padelclub Volharding in Meerssen is naast het clubhuis nu ook het terrein rookvrij.

Ambities

In het Nationaal Preventieakkoord hebben NOC*NSF (Nederlandse sportorganisatie) en de sportbonden met het ministerie van VWS afgesproken dat uiterlijk in 2025 alle sportverenigingen en sportevenementen rookvrij zijn. In de gemeente Meerssen zet JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) zich in voor een gezondere sportomgeving. Hierbij is ook aandacht rookvrije sportterreinen.

In de gemeente Meerssen

Na een ronde langs alle verenigingen werd duidelijk dat een groot deel van de sportverenigingen al rookvrij is of stappen wil zetten om (gedeeltelijk) rookvrij te worden. Peter Ummels van Tennis en Padelclub Volharding: "In ons clubhuis hebben we enkele jaren geleden bordjes opgehangen met 'verboden te roken'. Dat vormde geen enkel probleem. Nu hebben we bij het toegangshek een bord opgehangen met rookvrij. Zien we onverhoopt toch nog iemand roken, dan spreken we deze persoon aan. Maar doorgaans zien we onze sporters niet roken en is er alle begrip."

Roken en sport hoort niet samen

Het is mooi om te zien dat meerdere verenigingen aan de slag zijn gegaan met de rookvrije generatie en hiermee de doelstelling omarmen dat roken en sporten niet samen hoort. Peter: "Absoluut. Ik vind dat je als vereniging dat best mag vragen van je sporters. Het is niet alleen voor onze leden gezonder. Dat geldt ook voor de mensen eromheen." Ook andere verenigingen in de gemeente Meerssen zijn bezig met het rookvrij maken van hun locatie. Op naar een rookvrije generatie!