Artikel Kegelen

Dameskegelclub Onder Ons
Inl. mw M J Hanssen-Goessen
Kerkweg 60
6231 BS Meerssen
tel. 043-3644891

Mastreechter Keigelboond - MKB
Inl. R Gerards
Klinkenberg 22-A
6231 BD Meerssen
tel. 043-3644270