Gemeente Meerssen | Denk mee over de Toekomstvisie & Omgevingsvisie van de gemeente Meerssen

Nieuwsbericht Denk mee over de Toekomstvisie & Omgevingsvisie van de gemeente Meerssen

Gepubliceerd op: 20 februari 2024 13:30

Toekomstvisie
De gemeente Meerssen werkt aan een toekomstvisie en omgevomgsvisie. Daarin leggen we vast wat we de komende jaren graag willen bereiken in onze mooie gemeente. Het gaat bijvoorbeeld over leefbaarheid, woningbouw, bereikbaarheid en zorg in Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem en Ulestraten. De toekomstvisie en omgevingsvisie bedenken we niet in het gemeentehuis. In plaats daarvan gaan teams uit de bevolking aan de slag met het opstellen van een eigen visie voor de gemeente. We nodigen alle inwoners van de gemeente Meerssen van harte uit om mee te doen!

De visies wordt opgesteld door bouwteams van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Deze teams stellen elk een eigen visie op, inclusief concrete projecten en strategieën om samen te werken aan de toekomst van onze gemeente. We krijgen zo dus verschillende visies van verschillende groepen, elk met een eigen kijk op de ontwikkeling van de gemeente.

Al werkend aan de afzonderlijke visies wordt duidelijk waar de groepen het met elkaar over eens zijn en ook waar discussiepunten bestaan. Vanuit de verschillende bijdragen van de teams en de gesprekken die we samen voeren, stellen we uiteindelijk samen de toekomstvisie / omgevingsisie voor de gemeente Meerssen 2035 op.

Wat betekent het om mee te doen?

Samen met andere inwoners ga je in teams aan de slag met het opstellen van een visie voor de gemeente Meerssen. De teams werken in teambijeenkomsten aan hun bijdrage. In gezamenlijke bijeenkomsten presenteren alle deelnemende teams hun bijdragen aan elkaar, raadsleden en andere geïnteresseerden.

De precieze inzet in tijd is vooraf moeilijk in te schatten. Hierbij speelt ook een rol hoeveel tijd je zelf wilt investeren. Het gaat om drie gezamenlijke bijeenkomsten van de teams (van elk ongeveer twee uur) en de bijeenkomsten van het eigen team.
Het aantal bijeenkomsten verschilt per team. We kunnen ons voorstellen dat drie of vier bijeenkomsten in elk geval nodig zijn. Daarnaast is er tijd nodig om ideeën uit te werken, te schrijven en kaarten en plaatjes te maken. Door onderling het werk te verdelen blijft de inzet per deelnemer behapbaar. Desgevraagd kan de gemeente de teams ook ondersteunen.

De bijeenkomsten van de bouwteams vinden plaats op:

  • dinsdag 19 maart - Stella Maris College Meerssen - 19.00-21.30 uur
  • dinsdag 9 april - Gemeenschapshuis De Stip Meerssen - 19.00-21.30 uur
  • donderdag 23 mei - Tiendschuur (landgoed Vliek) Ulestraten - 19.00-21.30 uur

Waarom meedoen?

Je bent onderdeel van een uniek proces. Het is een uitgelezen kans om mee te denken over de gemeente. Je eigen voorkeuren en wensen kunnen een plekje krijgen in de toekomstvisie die je met jouw bouwteam gaat maken.

Bovendien is het de bedoeling om niet alleen ver in de toekomst te kijken maar ook concrete projecten te benoemen die meteen al de komende jaren kunnen worden opgepakt. Dit traject biedt de mogelijkheid om mee te sturen!

Meld je aan!

Je kunt je individueel aanmelden of als groep. Als je je individueel aanmeldt, dan word je onderdeel van een team van betrokken inwoners uit onze gemeente. De teams worden breed samengesteld zodat deelnemers met uiteenlopende achtergronden in dat team vertegenwoordigd zijn. De teams bestaan uit ongeveer 10 personen.

Tijdens de startbijeenkomst worden de teams aan elkaar en aan de gemeenteraad voorgesteld. Ook lichten we hier de opdracht voor de teams nader toe. Daarna gaan de teams zelf aan de slag.

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen aan toekomstvisie@meerssen.nl. Aanmelden kan individueel of als groep. Vermeld bij de individuele aanmelding je naam, woonplaats, e-mailadres, leeftijd en het onderwerp dat je graag een plek wil geven in de visie voor de gemeente Meerssen. Bij de groepsaanmelding vragen we je ook de namen van de groepsleden en contactpersoon te vermelden. 

Jouw gegevens worden doorgestuurd naar bureau KAW. Zij begeleiden dit traject. Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor je de gegevens verstrekt, namelijk voor deelname aan de Bouwteams Toekomstvisie. Persoonsgegevens die je verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.

Deadline voor aanmelding is 1 maart 2024. Dit is je kans om mee te werken aan de toekomst van onze mooie gemeente. We hopen velen van jullie te mogen begroeten!

In gesprek met inwoners

Als eerste stap in het proces van het opstellen van de toekomstvisie / omgevingsvisie gaat het bureau BMC in samenwerking met de gemeente graag in gesprek met inwoners en bezoekers. Op 22 februari kun je ons tegenkomen op verschillende plekken in onze kernen. We zijn benieuwd om te horen hoe jij aankijkt tegen de huidige situatie en de belangrijkste opgaven voor de toekomst.

Projectpagina Toekomstvisie / Omgevingvisie