Gemeente Meerssen | Groenplatform Meerssen

Artikel Groenplatform Meerssen

Het Groenplatform Meerssen is een samenwerkingsverband van publieke en maatschappelijke organisaties. Samen zetten wij ons in voor de kwaliteit van het landschap in de gemeente Meerssen. Een landschap waar  wonen, werken, landbouw, recreatie en toerisme, natuur, water, cultuurhistorie en erfgoed een goede plek krijgen. Door samen te werken bundelen we middelen en expertise om landschappelijke ambities en wensen vanuit de samenleving waar te maken. We gaan aan de slag met de wensen van de inwoners van de Gemeente Meerssen. Zo zorgen we ervoor dat het groene landschap nog nét iets mooier wordt.

De leden van het Groenplatform zijn:

Milieudefensie Meerssen
IVN Meerssen
IVN Ulestraten
Faunawatch
Wildbeheereenheid 'De Maasvallei'
Wildbeheereenheid 'Beekdal'
LLTB
Natuurrijk Limburg
Bosgroep Zuid Nederland
Stichting IKL
Stichting het Limburgs Landschap
WML
Staatsbosbeheer
VVV Zuid-Limburg
Rijkswaterstaat (agendalid)
Waterschap Limburg (agendalid)
Gemeente Meerssen