Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 40 - 3 oktober 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 40 - 3 oktober 2018

Gepubliceerd op: 02 oktober 2018 09:50

Gemeentepagina: week 40
Datum: woensdag 3 oktober 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Zondag 14 oktober 2018
Marathon Meerssen

Zondag 14 oktober 2018 vindt voor de 21ste keer de Marathon van Meerssen plaats. Het parcours bestaat uit een ronde van 10,5 kilometer en voert grotendeels door Meerssen en Ulestraten. De lopers kunnen kiezen uit vijf onderdelen: 5 km, kwart marathon (10,5 kilometer), halve marathon (21,1 kilometer), 20 Engelse mijl (31,5 kilometer) en marathon (42,2 kilometer). Al naar gelang de afstand komen ze een, twee, drie of vier keer door Ulestraten. Daarnaast zijn er diverse jeugdlopen. Voor meer informatie: www.marathonmeerssen.nl

Om de loopwedstrijden mogelijk te maken, sluiten we diverse straten af voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Afsluitingen
De Markt in Meerssen is van zaterdag 13 oktober 07.00 uur tot maandag 15 oktober 19.00 uur afgesloten voor verkeer. Ook parkeren is dan niet mogelijk.

Verder zijn op zondag 14 oktober de volgende straten van 10.00-17.00 uur afgesloten: Kerkstraat, Beekstraat, Steegstraat, Gasthuisstraat, Humcoverstraat, Hekstraat, Putstraat, Sint Catharinastraat, Dorpstraat, Genzonweg, Hoolstraat, Waterval, Genzon, Genzonweg, Humcoven, Visweg, Vogelzang, Kuileneindestraat en Kruisstraat.

Omleidingen doorgaand verkeer
Doorgaand verkeer tussen Meerssen en Ulestraten wordt op zondag 14 oktober van 10.00-17.00 uur omgeleid.

We vragen bewoners ten oosten van de Sint Catharinastraat Ulestraten om hun auto buiten het parcours te parkeren.

Voor de bewoners ten oosten van de Sint Catharinastraat is er een oversteek gemaakt voor voertuigen. Deze oversteek is ter hoogte van De Sauveurstraat en de Kennedystraat.

Verkeer vanaf Schimmert naar Ulestraten en Meerssen wordt omgeleid via de Burgemeester Visschersstraat, Nieuwe Vliekerweg en Kruisberg.

Verkeer vanaf Bunde naar Valkenburg wordt omgeleid via de Maastrichterweg, Proost de Beaufortstraat, Parallelweg en Herkenberg.

Verkeer vanaf Raar wordt omgeleid via de Korte Raarberg, Synagogeplantsoen Volderstraat en Herkenberg.

Parkeerverbod
Aangezien het doorgaand verkeer via het Synagogeplantsoen wordt omgeleid, geldt  op zondag 14 oktober van 10.00-17.00 uur een parkeerverbod voor het deel van het Synagogeplantsoen tussen de Kuileneindestraat en de Volderstraat. We verzoeken de bewoners om hun auto niet op de straat te parkeren.

Parkeerplaats 't Bergske beperkt toegankelijk.
Als gevolg van de afsluiting van het parcours is parkeerplaats 't Bergske op zondag 14 oktober van 10.00-16.00 uur slechts beperkt toegankelijk. Ook wegrijden van de parkeerplaats is dan nagenoeg niet mogelijk. Bezoekers van de Marathon Meerssen kunnen hun auto parkeren bij Sporthal Marsana, bij het station (aan de overzijde van de spoorweg) of in parkeergarage Proosdijpark.

Omleiding streekbussen
De streekbussen van lijn 52 van Arriva wordt op zondag 14 oktober van 10.30-16.30 uur omgeleid. De haltes Putstraat, Humcoven, Op de Beukel en Stella Maris komen tijdelijk te vervallen. Bij station Meerssen en bij Vliek in Ulestraten komt een tijdelijke halte.

Vragen?
Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Raadsbijeenkomst Provinciaal Inpassingplan MAA (proefdraaien SAMCO)

Op donderdag 4 oktober 2018 vindt een openbare raadsbijeenkomst plaats over het Provinciaal Inpassingsplan MAA (proefdraaien vliegtuigonderhoudsbedrijf SAMCO). Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het Bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Wat is het Provinciaal Inpassingplan (pip) MAA?
Het  gemeentebestuur vindt het belangrijk voortdurend vinger een de pols te houden in besluitvormingsprocessen rond luchthaven Maastricht Aachen Airport. Een van deze besluitvormingsprocessen is het Provinciaal Inpassingsplan (Pip) MAA voor het proefdraaien met straalmotoren door het bedrijf SAMCO. Voor dit proefdraaien heeft Maastricht Aachen Airport vergunning aangevraagd bij de Provincie Limburg. SAMCO huurt de proefdraailocatie namelijk van de luchthaven.

Waarom deze raadsbijeenkomst?
Het besluitvormingsproces voor het Provinciaal Inpassingplan is een ingewikkelde procedure. Het gemeentebestuur wil hierover goed geïnformeerd worden. Daarom wordt de raad op donderdag 4 oktober tijdens een openbare bijeenkomst door de Provincie en Bureau Peutz geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rond het vergunningverleningsproces (o.a. resultaten van het geluidsonderzoek). Raadsleden en burgerraadsleden kunnen tijdens de bijeenkomst vragen stellen en opmerkingen kenbaar maken.

Het voorontwerp van het Provinciaal Inpassingsplan (pip) wordt waarschijnlijk begin 2019 in procedure gebracht. Er komen ook nog informatiebijeenkomsten voor inwoners.

---

Tijdelijke afsluiting afrit Ulestraten

Rijkswaterstaat voert in de nacht van woensdag 3 oktober op donderdag 4 oktober 2018 werkzaamheden uit aan de A2 afrit Ulestraten (A2 in zuidelijke richting). De afrit Ulestraten is hierdoor van 20.00-05.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Verkeer wordt omgeleid via de afrit Meerssen.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Tijdelijke afsluiting verzorgingsplaats A2 Kruisberg

In de avond/nacht van dinsdag 9 oktober op woensdag 10 oktober 2018 is de af- en toerit van de A2 verzorgingsplaats Kruisberg van 21.00-05.00 uur afgesloten voor verkeer. De afsluiting vindt plaats in verband met maai- en snoeiwerkzaamheden en het reinigen van het wegdek.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Veiligheidsdag stopper

Het volledige programma kunt u vinden op www.meerssen.nl.

---

Afsluiting spoorwegovergang Kerkweg Rothem

In de nacht van donderdag 4 oktober op vrijdag 5 oktober 2018 voert ProRail werkzaamheden uit aan de spoorwegovergang aan de Kerkweg in Rothem. De uitvoer van de werkzaamheden vindt plaats door Strukton en duurt van 0.45-5.30 uur (of zoveel langer als nodig mocht zijn). Tijdens de werkzaamheden is de spoorwegovergang Kerkweg afgesloten voor alle verkeer (ook voor (brom)fietsers en voetgangers).

Informatie
Voor meer  informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail:  info@meerssen.nl

---

Werkzaamheden Vliek en Nieuwe Vliekerweg Ulestraten

Op maandag 8 oktober 2018 start BLM met diverse werkzaamheden in de Nieuwe Vliekerweg en Vliek in Ulestraten. De aannemer brengt de rode coating aan op de fietspaden, voert asfaltreparaties uit en verbreedt plaatselijk het trottoirs. Bij Vliek tussen de huisnummers 5 t/m 17 wordt het wegdek volledig voorzien van rode coating. Als gevolg van de werkzaamheden zijn Vliek en de Nieuwe Vliekerweg van maandag 8 oktober t/m vrijdag 12 oktober 2018 volledig afgesloten voor verkeer.

Omleiding
Tijdens de werkzaamheden staan er verkeersregelaars bij de afzetting. Het verkeer wordt omgeleid. De werkzaamheden kunnen voor enige overlast zorgen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Aangevraagde vergunning evenement

Betreft: Marathon Meerssen.
Plaats: Start en finish op de Markt in Meerssen.
Data en tijd: zondag 14 oktober2018 van 11.00-19.00 uur.
Verkeersmaatregelen: de Markt en het parcours tussen Meersen en Ulestraten wordt afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Een omleidingsroute wordt ingesteld. Zie voor meer informatie elders op deze pagina.
Inzagetermijn: van 03-10-2018 t/m 13-11-2018.
Waar ter inzage: op afspraak bij Klantenbureau Ruimte (via het KCC, 14 043).
Zienswijzen: eenieder kan een zienswijze indienen, mondeling of gemotiveerd (zie verder de informatie over Bezwaar en Beroep).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC),  tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor: het veranderen van het Fruitbedrijf Petit-Tillie, Hekstraat 56, 6235 NL Ulestraten. Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving behoren. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzage: van 03-10-2018 t/m 13-11-2018.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijkeKlant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Ontwerp-omgevingsvergunning Kuilenstraat 60 te Rothem

Betreft: Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen maken op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afwijking bestemmingsplan/beheersverordening) een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van drie parkeerplaatsen, de aanleg van een verharde weg en het plaatsen van een schuifpoort op het perceel Kuilenweg 60 te Rothem. Het bouwplan in strijd is met de planregels van de geldende beheersverordening 'Kernen', omdat binnen de bestemming 'groen' het realiseren van parkeerplaatsen en de aanleg van een verharde weg niet is toegestaan. De schuifpoort valt binnen de bestemming 'Bedrijf', maar is in strijd met de regels, omdat deze hoger wordt dan 1 meter.
Inzagetermijn en termijn voor indienen van zienswijzen: van 04-10-2018 t/m 14-11-2018.
Waar ter inzage: de aanvraag, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad, de ruimtelijke onderbouwing, de ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen tijdens bovengenoemde termijn op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50, 6231 LS Meerssen. U kunt de ontwerp omgevingsvergunning, ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ruimtelijke onderbouwing ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad 'Bestemmingsplannen' worden gekozen, waarna het plan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het plan of het planidentificatienummer NL.IMRO.0938.BJP03001-ON01.
Informatiemarkt: op donderdag 25 oktober 2018 wordt aan geïnteresseerden de gelegenheid gegeven om nadere informatie te krijgen en vragen te stellen. U kunt tussen 17.00 en 18.00 uur binnenlopen in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen.Zienswijzen indienen:binnen de genoemde inzage termijn kan iedereen schriftelijk gemotiveerde zienswijzen over de ontwerp-omgevingsvergunning en/of over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen naar voren brengen. De zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit omgevingsvergunning moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. De zienswijzen ten aanzien van de ontwerp verklaring van geen bedenkingen moeten worden gericht aan de gemeenteraad. Zowel zienswijzen gericht aan het college als aan de raad kunnen worden gezonden naar postbus 90, 6230 AB Meerssen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • renoveren van hoeve Genzon, Genzon 42, 6235 AB Ulestraten (ontvangen 13 september 2018);
 • het realiseren van een woning, Andreas Sauerlaan ongenummerd te Geulle(ontvangen 13 september 2018);
 • het aanbrengen van zonnepanelen, Groeneweg 3b, 6241 NW Bunde (ontvangen 18 september 2018);
 • het verbouwen van een bestaande woning tot een  vakantiewoning, Dorpstraat 21, 6235 AC Ulestraten (ontvangen 20 september 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het (gedeeltelijk) slopen van het hoofdgebouw, IJzerenkuilenweg 25, 6231 AA Meerssen (ontvangen 27 augustus 2018);
 • het verwijderen van asbest, Keizer Lothariusstraat 5, 6231 BW Meerssen (ontvangen 19 september 2018).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning:
Betreft: de toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor:

 • het brandveilig gebruiken van activiteitencentrum, Pastoor Nicolaas Creftenstraat 15, 6231 HH Meerssen.

Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: 04-10- 2018 t/m 14-11-2018.
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het verbouwen van voormalig horeca/winkelpand tot woning, Klinkenberg 150, 6231 BG Meerssen;
 • het legaliseren van een kelder, Iepenlaan 2, 6241 AE Bunde.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het aanbouwen van een garage en realiseren van een uitrit, Proost Willemstraat 38, 6231 CW Meerssen (verzonden 20 juli 2018);
 • het kappen van 26  dennen, Snijdersberg 31, 6243 AV Geulle (verzonden 21 september 2018);
 • het kappen van bomen, Moorveldsberg 69, 6243 AX Geulle (verzonden 21 september 2018);
 • het kappen van 3 bomen, Beekerweg 10, 6235 CC Ulestraten (verzonden 21 september 2018);
 • het legaliseren van diverse gebouwen (vakantieappartement/coachings- en trainingsruimte en paardenstal), Groenstraat 1, 6235 NB Ulestraten (verzonden 21 september 2018);
 • de legalisatie van een zonwering  (overkapping), Stationstraat 21, 6231 CK Meerssen (verzonden 24 september 2018);
 • het aanbrengen van een luifel en het plaatsen van een houtopslag, Pastoor Smeetsstraat 2, 6243 CS Geulle (verzonden 26 september 2018);
 • het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden van enkele raamwerken (in totaal 4 stuks), Waterval 7, 6235 NC Ulestraten (verzonden 28 september 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

 • het realiseren van een aanbouw, Hekstraat 1, 6235 NK Ulestraten (ingetrokken op 5 september 2018);
 • het realiseren van een bijgebouw, Churchillstraat 16, 6235 CE Ulestraten (ingetrokken op 14 september 2018).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verordeningen Gemeentewet artikel 212, 213 en 213a

Betreft: de gemeenteraad van Meerssen heeft op 27 september 2018  de volgende verordeningen vastgesteld:

 • Verordening Gemeentewet artikel 212 op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Meerssen;
 • Verordening Gemeentewet artikel 213 voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Meerssen;
 • Verordening Gemeentewet artikel 213a voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Meerssen.

In werking: met ingang van 30 september  2018.
Waar ter inzage: deze verordeningen worden officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 3 oktober 2018. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

-----------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 3 oktober 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen