Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 07 - 13 februari 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 07 - 13 februari 2019

Gepubliceerd op: 12 februari 2019 14:05

Gemeentepagina: week 07
Datum: woensdag 13 februari 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Agenda raadsvergadering 14 februari 2019

Op donderdag 14 februari 2019 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 13-12-2018
 • Lijst ingekomen stukken raad
 • Voorstel Gewijzigde vaststelling Veegbestemmingsplan 2018
 • Voorstel Reglement voor de Raadsadviesvergaderingen gemeente Meerssen 2019
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Ontwerpbestemmingsplan In 't Riet ter inzage

Het gebied (inclusief de gebouwen) van gemeenschapshuis de Kleiaove, de gymzaal en de voormalige basisschool In 't Riet in Geulle krijgt een andere invulling. De gemeente Meerssen sloot hiervoor in maart 2018 een overeenkomst met maatschappelijk ondernemer Rendiz BV, die voor project In 't Riet samen met Zorg & Co. een aparte onderneming opricht: In het Riet BV. De plannen zijn inmiddels verder uitgewerkt.  Tot en met 20 maart 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan In 't Riet voor iedereen ter inzage.

Wat houdt het project in?
Het voormalig schoolgebouw zal worden omgevormd tot een multifunctioneel centrum voor zorg-, maatschappelijke, sport-, commerciële, horeca- en/of culturele activiteiten. In het project ontstaat een unieke combinatie van deze functies. Voor de inhoudelijke invulling van het project is Zorg & Co., een zorginstelling, verantwoordelijk.

In het voormalige schoolgebouw van basisschool In 't Riet komen acht zorgappartementen, twee logeerkamers en een woonkamer voor ouderen met dementie. Dit is 24-uurs zorg in een besloten omgeving. Er komt een horecavoorziening met terras aan de parkzijde. In deze voorziening komen mensen met een arbeidsbeperking te werken, waardoor invulling wordt gegeven aan de Participatiewet. In het voormalige schoolgebouw komen bovendien maatschappelijke ruimtes voor de heemkundevereniging, bejaardenvereniging, andere verenigingen en/of particulieren, een dagbestedingsruimte en kookstudio.

Op het terrein tussen het schoolgebouw en de Kleiaove komen 18 woonunits voor echtparen en alleenstaanden met een zorgindicatie, mensen met een GGZ indicatie, jongeren met zorgondersteuningsvraag en noodopvang. Het gebouw van de Kleiaove zal gebruikt worden door o.a. Scouting Geulle en andere verenigingen / organisaties. Voor de gymzaal wordt nog een hoofdgebruiker gezocht  voor bijvoorbeeld trainingen, fysio, etc.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan In 't Riet ligt tot en met 20 maart 2019 voor iedereen op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC). Bel voor het maken van een afspraak telefoon 14 043. U kunt de stukken ook inzien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl  (identificatienummer NL.IMRO.0938.BP2003-ON01. Tijdens bovengenoemde periode kunt u zienswijzen indienen.

Uitnodiging Informatiebijeenkomst
Op woensdag 20 februari 2019 organiseren de initiatiefnemers en gemeente Meerssen een informatiebijeenkomst over het project In 't Riet. Aanvang 19.15 uur in gemeenschapshuis De Kleiaove, Andreas Sauerlaan 11 in Geulle (zaal open 19.00 uur). De initiatiefnemers lichten het plan toe en uiteraard is er alle gelegenheid vragen te stellen. Wilt u aanwezig zijn? Meld u dan even aan via e-mail: info@meerssen.nl of telefoon 14 043.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Rioleringswerkzaamheden Veeweg, Herkenberg en Korte Raarberg

Het riool in een deel van de Veeweg, Herkenberg en Korte Raarberg in Meerssen is aan vervanging toe. Onlangs is Gebrs. Kurvers Wegenbouw BV in opdracht van de gemeente met de werkzaamheden begonnen. Dit gebeurt in fasen.

Fase 1: Veeweg
Gestart op maandag 28 januari.
Duur: ca. 5 weken.

Fase 2: Herkenberg Oost
Start werkzaamheden: maandag 22 april.
Kritische werkzaamheden in de meivakantie
Duur:  ca. 6 weken

Fase 3: Herkenberg West
Start werkzaamheden: maandag 18 februari.
Duur: ca. 16 weken

Fase 4: Korte Raarberg
Start werkzaamheden: maandag 3 juni.
Duur:  nog onbekend afhankelijk van de nutsbedrijven

Werk in uitvoering
Tijdens fase 1 legt de aannemer een regenwaterriool aan in de Veeweg. De werkzaamheden zijn gestart op maandag 28 januari en duren naar verwachting 5 weken. De werkzaamheden zijn echter afhankelijk van het weer. Op maandag 18 februari start de aannemer met fase 3 aan de Herkenberg West. Omwonenden zijn geïnformeerd over de werkzaamheden.

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden is de straat waar gewerkt wordt afgesloten voor alle verkeer. Woningen blijven te allen tijde te voet bereikbaar. De trottoirs houden we zo lang mogelijk in stand tijdens de werkzaamheden. Opritten bij de woningen zijn echter niet toegankelijk gedurende het werk. Wij vragen u vriendelijk uw auto daarom elders te parkeren en tijdens de werkzaamheden géén voertuigen binnen het werkvak (de afzetting) te parkeren.

Overlast
We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar de werkzaamheden zullen voor enige overlast zorgen door stof, lawaai, werkverkeer etc. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Informatie
Omwonenden ontvangen een bewonersbrief van de aannemer met contactgegevens. Zij kunnen op werkdagen ook terecht bij de directiekeet van de aannemer nabij de rotonde Herkenberg/Volderstraat. Bij vragen kunt u ook contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verkeersdrempels Vonderstraat Bunde

Op maandag 25 februari brengt de gemeente Meerssen drie drempels aan in de Vonderstraat in Bunde.  Om de drempels veilig te kunnen plaatsen en niet te belasten sluiten we de Vonderstraat gedurende 24 uur af voor gemotoriseerd verkeer. De werkzaamheden starten om 8 uur. Doorgaand verkeer wordtomgeleid met borden.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Het Mantelzorgcompliment: een blijk van waardering

Op dinsdag 5 februari kreeg Peter Verheijden het Mantelzorgcompliment overhandigd door wethouder Sociaal Domein Marly Heusschen. Peter zorgde samen met zijn kinderen de afgelopen intensieve periode voor zijn echtgenote. Ze deden het huishouden, gaven hulp bij de alledaagse dingen en waren steun & toeverlaat voor hun moeder en echtgenote. Als blijk van waardering kreeg hij afgelopen dinsdag een attentie in de vorm van een VVV-cadeaubon. Mevrouw Verheijden ontving een prachtig boeket bloemen.

Mantelzorgcompliment

Wat is een mantelzorger?
Een mantelzorger is iemand die langdurig zorgt voor een chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend familielid, vriend, kennis of buur. Belangeloos en vrijwillig. Dat verdient natuurlijk een bedankje. Daarom heeft de gemeente Meerssen het Mantelzorgcompliment in het leven geroepen. Er is 150 euro (VVV-bon) beschikbaar voor de geweldige inzet van uw mantelzorger.

Mantelzorgcompliment aanvragen
U kunt het mantelzorgcompliment nog tot 1 april aanvragen. Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op www.meerssen.nl. Geen internet? Neem dan op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, tel. 14 043 (kies optie 2). Zij sturen u dan het formulier per post toe.

---

Ontmantelen bussluis Montfortlaan Meerssen

De bussluis aan de Montfortlaan in Meerssen wordt weggehaald. We verwijderen de verkeerslichten en zakpalen definitief. Ter hoogte van de bussluis geldt een dubbelzijdig inrijverbod voor gemotoriseerd verkeer. Dat blijft ook zo! Alléén de bussen van Arriva mogen hier doorrijden. De werkzaamheden starten 14 februari en duren 4 tot 5 weken. De bushalte blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail:  info@meerssen.nl

---

Carnaval
Openingstijden Carnaval

In verband met carnaval is het bestuurscentrum / gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) gesloten op maandag 4 maart en dinsdag 5 maart 2019.

Aangifte geboorte en overlijden
Bureau Burgerlijke Stand is op carnavalsmaandag 4 maart uitsluitend voor aangiftes van geboorte en overlijden geopend van 09.00-10.00 uur.

Vermissing reisdocumenten of rijbewijs
U kunt dan ook terecht voor het melden van vermissing van een reisdocument of rijbewijs.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail:  info@meerssen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Aangevraagde vergunningen evenementen

Betreft: De wei op, cowboy café en open dag.
Plaats: Popelboomsweg 1, 6241 NH Bunde.
Data en tijd: 6 april 2019 van 19.00-01.30 uur en 7 april 2019 van 14.00-23.00 uur.

Betreft:  125 jaar Harmonie Geulle.
Plaats: Andreas Sauerlaan 29, 6243 CC Geulle.
Data en tijd: 10 mei 2019 van 19.00-02.00 uur, 11 mei 2019 van 19.00-02.00 uur en 12 mei 2019 van 10.00-20.00 uur. De Andreas Sauerlaan is afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Betreft: Snuffel en rommelmarkt Rothem.
Plaats: Pastoor Geelenplein Rothem.
Data en tijd: 10 juni 2019 van 09.00-17.00 uur. Het Pastoor Geelenplein en een deel van de Kerkweg zijn afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Betreft: Geulse Kiezelfeesten.
Plaats: Parkeerplaats Geulderlei Geulle.
Data en tijd: 15 juni 2019 van 19.00-01.30 uur en 16 juni 2019 van 13.00-22.00 uur.

Betreft: BIG S&S Fest 2019.
Plaats: Burgemeester Kisselsstraat 77, 6231 HB Meerssen.
Data en tijd: 22 juni 2019 van 19.00-02.00 uur en 23 juni 2019 van 11.00-19.00 uur.

Betreft: Meet & Greet 2019.
Plaats: Camping de Boskant, Brommelen 60, 6243 CR Geulle
Data en tijd: 23 augustus 2019 van 14.00-02.00 uur, 24 augustus 2019 van 08.00-02.00 uur en 25 augustus 2019 van 08.00-12.00 uur.

Betreft: 75-jaar bevrijding Zuid-Limburg.
Plaats: Markt in Meerssen
Data en tijd: 13 september 2019 van 10.00-12.00 uur.
De Markt is afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers

Inzagetermijn: van 13-02-2019 t/m 26-03-2019.
Waar ter inzage: op afspraak bij Klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Zienswijzen: eenieder kan een zienswijze indienen, mondeling of gemotiveerd (zie verder de informatie over Bezwaar en Beroep).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verkiezing Provinciale Staten en Waterschap Limburg
Adressen stemlokalen

De burgemeester van Meerssen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Limburg en de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg op woensdag 20 maart 2019 in onderstaande lokaliteiten een stembureau is gevestigd.

Nummer / Aanduiding stembureau / Adres stembureau

1 - Gemeentehuis (Bestuurscentrum), Markt 50 Meerssen
2 - Zorgcentrum Beukeloord, Gasthuisplantsoen 1 Meerssen
3 - Gemeenschapshuis De Stip, Past. Dom. Hexstraat 10 Meerssen
6 - Gemeenschapshuis de Koel, Pastoor Geelenplein 6 Rothem
12 - Scoutinggebouw Bunde, Kloosterweg 55 (Heiveldcomplex) Bunde
13 - Zorgcentrum De Wilgenhof, Wilgenlaan 1 Bunde
14 - Zalencentrum De Auw Kerk, Burchtstraat 2 Bunde
15 - Woonbegeleidingscentrum  Aan de Pas, Pasweg 9 Bunde
16 - Café De Gäöllenaer, Hulserstraat 77 Geulle
17 - Zorgcentrum Ave Maria, Hussenbergstraat 21 Geulle
21 - Gemeenschapshuis D'n Huppel, Dorpstraat 1 Ulestraten
22 - Basisschool De Triangel, Kasteelstraat 22 Ulestraten

De stemlokalen met  zijn toegankelijk voor mindervaliden. Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in een van de stembureaus de stem uit te brengen. Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een identiteitsbewijs meenemen. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.
Informatie: Team Verkiezingen, Markt 50 Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Zie ook www.meerssen.nl (Politiek & Organisatie -> Verkiezingen)

---

Verkiezingen Europees Parlement
Indienen registratieverzoek voor personen van andere lidstaten van de Europese Unie

De burgemeester van Meerssen maakt bekend dat personen van andere lidstaten van de Europese Unie, indien zij ingezetenen zijn van gemeente Meerssen, zich bij de gemeente kunnen laten registreren als kiezer van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Voorwaarden:

 • op de dag van kandidaatstelling 9 april 2019 heeft u uw werkelijke woonplaats in Nederland;
 • op de dag van de stemming bent u 18 jaar of ouder;
 • u bent niet uitgesloten van het kiesrecht in Nederland of in een andere lidstaat.

Het schriftelijke verzoek wordt u toegezonden. De eenmaal geregistreerde persoon blijft geregistreerd zolang hij ingezetene is van een Nederlandse gemeente. Het schriftelijke verzoek bevat tevens een verklaring dat hij/zij niet in de lidstaat van kiesrecht is uitgesloten en dat hij/zij het kiesrecht uitsluitend in Nederland zal uitoefenen. Uw verzoekschrift dient uiterlijk op 9 april 2019 door ons te zijn ontvangen. Ingediende verzoeken ontvangen na deze datum gelden pas voor de volgende verkiezing.
Informatie: Team Verkiezingen, Markt 50 Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Zie ook www.meerssen.nl (Politiek & Organisatie -> Verkiezingen)

---

Uitvoeringsbesluit aanvullende bijzondere bijstand levensonderhoud jongeren 18 t/m 20 jaar Participatiewet Maastricht Heuvelland 2019 e.v.

Betreft: het College van Burgemeester en Wethouders heeft op 29 januari 2019 het Uitvoeringsbesluit aanvullende bijzondere bijstand levensonderhoud jongeren 18 t/m 20 jaar Participatiewet Maastricht Heuvelland 2019 e.v. vastgesteld.
In werking: vanaf 1 maart 2019.
Waar ter inzage: dit besluit is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 13 februari 2019. Dit een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het realiseren van een nieuwe loods en aanbouw, Synagogeplantsoen 20, 6231 KJ Meerssen (ontvangen 3 februari 2019);
 • het vernieuwen van het dak, Emmaweg 34, 6231 BM Meerssen (ontvangen 3 februari 2019);
 • het realiseren van een terras op verdieping, Oude Rijksweg 2, 6241 GT Bunde (ontvangen 4 februari 2019);
 • het kappen van twee bomen, Korte Raarberg 50, 6231 KR Meerssen (ontvangen 5 februari 2019);
 • het veranderen van twee dakkapellen in een dakkapel, Höfkestraat 21, 6241 CS Bunde (ontvangen 5 februari 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het legaliseren van twee bijgebouwen, Houthemerweg 74, 6231 KW Meerssen (verzonden 6 februari 2019);
 • het bekleden van de zijkanten van de dakkapellen en het vernieuwen van het dakvlak van dakkapel nummer 12, Kerkstraat 8, 6231 LT Meerssen (verzonden 7 februari 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 13 februari 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen