Gemeente Meerssen | Ingetrokken aanvraag voor het renoveren van het dak en dakkapel aan Parallelweg 38 te Meerssen

Officiele publicatie

Ingetrokken aanvraag voor het renoveren van het dak en dakkapel aan Parallelweg 38 te Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van het dak en dakkapel aan Parallelweg 38, 6231CJ Meerssen hebben ingetrokken op 21 januari 2022.

Nadere informatie

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.