Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 51 - 20 december 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 51 - 20 december 2017

Gepubliceerd op: 19 december 2017 09:20

Gemeentepagina: week 51
Datum: woensdag 20 december 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Ruimere bereikbaarheid Sociaal Team

Bent u op zoek naar informatie, advies of heeft u vragen of zorgen over het (gedrag) van uw kind? Heeft u hulp of ondersteuning nodig bij de gevolgen van het ouder worden, een beperking, een chronische ziekte of psychische problemen? Dan kunt u terecht bij het Sociaal Team van de gemeente Meerssen.

Wethouder Sociaal Domein Berry van Rijswijk: "Binnen ons Sociaal Team slaan professionals van gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties de handen ineen om zorg en ondersteuning voor u te regelen. Heeft u vragen of heeft u zorg nodig voor uzelf of uw kind(eren)? Twijfel dan niet om contact op te nemen. Ze helpen u graag verder!"

Hoe bereikt u het Sociaal Team?
De bereikbaarheid van het Sociaal Team is uitgebreid: het Sociaal Team is nu van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 14 043. Tijdens het telefoongesprek kunt u de consulent al uw vragen stellen. In overleg met de consulent krijgt u advies over hoe een eventueel vervolg er uit ziet. U kunt ook een e-mail sturen naar sociaalteam@meerssen.nl.  Bent u al cliënt van het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, dan ontvangt u binnenkort een rechtstreeks telefoonnummer van uw eigen zorgconsulent.

Wmo en Jeugdhulp
Wilt u meer informatie over wat het Sociaal Team voor u kan betekenen als u in de dagelijkse praktijk aanloopt tegen beperkingen als gevolg van het ouder worden, een beperking, een chronische ziekte of psychische problemen? Of wilt meer informatie over wat het Sociaal Team voor u en/of uw kind(eren) kan betekenen? Lees dan onze nieuwe informatiefolders. U kunt de folders vinden op www.meerssen.nl.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Als u te maken krijgt met een zorgvraag met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning of jeugdhulp kunt u altijd iemand vragen aanwezig te zijn bij het gesprek met de gemeente of zorgaanbieder. Dit kan iemand zijn uit uw persoonlijke omgeving, bijvoorbeeld een familielid, vriend, mantelzorger of buren. Kan er niemand aanwezig zijn of wilt u graag een onafhankelijke professional erbij? Dan kunt u ondersteuning krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner.  Deze helpt u o.a. met het aanvragen van de zorg/ondersteuning en het uitzoeken wat uw vragen/wensen zijn. De ondersteuner gaat met u mee naar gesprekken en denkt mee over oplossingen met hulp van mensen in uw eigen omgeving of buurt. Meer informatie hierover vindt u in de nieuwe folder Onafhankelijke cliëntondersteuning op www.meerssen.nl.

Heeft u geen internet? Bel even met het Sociaal Team. Onze medewerkers sturen u graag een papieren folder per post toe.

Spoed jeugdhulp
Bij spoedzaken met betrekking tot uw kind kunt u buiten kantooruren en in de weekenden contact opnemen met Spoed Eisende Hulp van Bureau Jeugdzorg Limburg via telefoon 088-0072990.

Veilig thuis
Veilig thuis is het meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Of het nu om uzelf, uw naaste familie, of om iemand anders gaat. U hoeft het niet 100% zeker te weten. Een vermoeden is voldoende. U neemt een belangrijke eerste stap door uw zorgen te delen met een vertrouwenspersoon. Kijk op www.vooreenveiligthuis.nl of bel het landelijke telefoonnummer 0800-2000.

Sensoor Telehulpverlening Limburg 24 uur
Heeft u behoefte aan een luisterend oor of een vertrouwelijk gesprek dan is Sensoor Telehulpverlening Limburg 24 uur per dag bereikbaar. Zij zijn bereikbaar op telefoon 045-5719999.

Informatie
Sociaal Team Gemeente Meerssen, telefoon 14 043. E-mail: sociaalteam@meerssen.nl

---

feestdagen
Openingstijden rond de feestdagen

In verband met de feestdagen is het bestuurscentrum / Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Meerssen gesloten van vrijdag 22 december 2017 t/m maandag 1 januari 2018.

Op donderdag 21 december is het bestuurscentrum / KCC geopend tot 15 uur (ivm kerstviering medewerkers). Op dinsdag 2 januari 2018 is het bestuurscentrum geopend vanaf 10.00 uur (ivm nieuwjaarsbijeenkomst medewerkers).

Let op: Aangepaste openingstijden loket Burgerzaken  21 en 22 december
Op de woensdag en donderdag voor Kerstmis heeft het loket Burgerzaken aangepaste openingstijden (op afspraak!).

 • woensdag 21 december van 14.00 -20.00 uur (avondopenstelling)
 • donderdag 22 december van 09.00-12.00 uur

Op donderdag 22 december is er geen avondopenstelling. Het bestuurscentrum is dan vanaf 15.00 uur gesloten.

Aangifte geboorte & overlijden tussen Kerst & Nieuwjaar
Het loket Burgerzaken is uitsluitend voor aangifte van geboorte of overlijden geopend op:

 • woensdag 27 december 09.00-10.00 uur
 • vrijdag 29 december van 09.00-10.00 uur

Houd rekening met de termijn van aangifte van geboorte en overlijden!

Openingstijden Bureau Verkiezingen tussen Kerst & Nieuwjaar
Bureau Verkiezingen is op woensdag 27 december 2017 geopend van 09.00-10.00 uur.

Melding vermissing identiteitsdocumenten
Tussen Kerst & Nieuwjaar kunt u tijdens de openingstijden van het loket Burgerzaken ook (zonder afspraak) terecht voor het melden van een vermissing van uw identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs).

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Milieu App
Nieuwe Milieu App, Milieupas, Afvalkalender & Afvalwijzer

De gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg a/d Geul en de Rd4-gemeenten hebben onlangs samen een Milieu App gelanceerd. De gemeenten presenteerden de handige app bij het bekrachtigen van de samenwerking met reinigingsdienst Rd4. In de App is alle informatie over afvalinzameling gebundeld. Heeft u hem al geïnstalleerd op uw smartphone?

In de nieuwe Milieu App vindt u o.a. uw persoonlijke afvalkalender (mét alarmfunctie!), uw digitale milieupas, een kaart met alle straatcontainers in uw buurt, informatie over de milieuparken & kringloopcentra in de regio en een afvalscheidingswijzer (die per afvalsoort laat zien waar u deze kunt inleveren).

Meer milieuparken
De samenwerking betekent ook dat u vanaf 2 januari ook gebruik kunt maken van alle milieuparken van Rd4 in de regio. De inwoners van de Rd4-gemeenten kunnen op hun beurt ook terecht bij de milieuparken van Maastricht, Meerssen en Valkenburg. Een overzicht van de milieuparken treft u aan in de Milieu App en in de nieuwe Afvalwijzer 2018.

Nieuwe Milieupas
Onlangs hebben alle inwoners een nieuwe milieupas ontvangen. Heeft u geen Milieupas ontvangen? Bel dan met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Persoonlijke afvalkalender & Afvalwijzer 2018
Vorige week ontving u uw persoonlijke afvalkalender in de brievenbus. Bent u uw persoonlijke afvalkalender kwijt? Via internet kunt u een nieuwe downloaden: www.besteuitafval.nl. Op www.besteuitafval.n l en www.meerssen.nl vindt u ook de uitgebreide Afvalwijzer 2018 met meer informatie over de inzameling van de verschillende afvalstoffen. Geen internet? Voor mensen zonder internet is een papieren exemplaar verkrijgbaar bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen. Of bel telefoon 14 043.

Uitgebreide Afvalwijzer 2018

Meer informatie nodig?
Download de Milieu App op uw smartphone via de App-store (IOS) of Google Play-Store (Android). Of kijk op: www.besteuitafval.nl. Of neem contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: besteuitafval@meerssen.nl.

---

Nieuwjaarsreceptie 2018
Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 3 januari 2018

Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Meerssen. Bij deze gelegenheid hopen wij u te mogen verwelkomen om samen de beste wensen uit te wisselen.

Datum: woensdag 3 januari 2018
Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur
Locatie: Klant Contact Centrum (Bestuurscentrum), Markt 50 Meerssen.

Gemeentebestuur & Medewerkers wensen u
fijne kerstdagen toe en een gelukkig & gezond 2018

---

Nieuwe werkwijze aanvragen evenementen, wandeltochten en toertochten
Vanaf 1 januari 2018: online Evenementenassistent

Het aanvragen van een evenement, wandeltocht of toertocht in de gemeente Meersen gaat veranderen. Het papieren aanvraagformulier gaat vervallen. Op initiatief van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg gaan de gemeenten in Zuid-Limburg over op de 'Evenementenassistent': een gebruiksvriendelijk online-systeem voor het aanvragen van een evenement.

evenementenassistent

Vanaf 1 januari 2018 kunnen organisatoren een evenement, wandeltocht of toertocht aanvragen via www.meerssen.nl (regelen & aanvragen) of rechtstreeks via de aanvraag-website https://ea.impactive.nl.

Informatie
Organisaties die in het verleden een evenement hebben aangevraagd krijgen deze informatie per brief. Voor meer informatie neemt u contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) en vraagt u naar vergunningencoördinator Carlo Poolen. Telefoon: 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Afvalinzameling Kerstmis

In verband met kerstmis is de inzameling van de Restzakken op maandag 25 december en dinsdag 26 december verplaatst naar een andere datum. Op uw persoonlijke afvalkalender treft u altijd de precieze data aan van de afvalinzameling.

Afvalinzameling kerstmis

Tijdens de ophaaldagen wordt het afval met meerdere voertuigen opgehaald. Het kan zijn dat het afval vroeger worden opgehaald dan u gewend bent. Zet uw afval daarom altijd zo vroeg mogelijk buiten (07.30 u).

Meer informatie: Digitale Afvalwijzer op www.meerssen.nl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Beleidsregels Bijzondere bijstand Gemeente Meerssen 2018 e.v.

Betreft: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen heeft op 24 oktober 2017 de Beleidsregels Bijzondere bijstand Gemeente Meerssen 2018 e.v. vastgesteld.
In werking: vanaf 1 januari 2018.
Waar ter inzage: deze beleidsregels worden officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 20 december 2017. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Vastgestelde verordeningen en tarieventabellen 2018

Betreft: Verordening onroerende-zaakbelastingen Meerssen 2018.
Opmerking: de Verordening onroerende-zaakbelastingen Meerssen 2017 vervalt per 01-01-2018, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Verordening rioolheffing Meerssen 2018.
Opmerking: de Verordening Rioolheffing Meerssen 2017 vervalt per 01-01-2018, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Verordening parkeerbelastingen Meerssen  2018.
Opmerking: de Verordening parkeerbelastingen  2017 vervalt per 01-01-2018, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Verordening tarieven openbare werken Meerssen 2018.
Opmerking: de Tarievenverordening Openbare Werken Meerssen 2017 vervalt per 01-01-2018, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Verordening rechten algemene begraafplaatsen Meerssen 2018.
Opmerking: de Verordening rechten algemene begraafplaatsen Meerssen 2017 vervalt per 01-01-2018, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft:  Verordeningreinigingsheffingen Meerssen 2018.
Opmerking: de Verordening reinigingsheffingen Meerssen 2016 vervalt per 01-01-2018, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Verordeningleges Meerssen 2018 met bijbehorende tarieventabel.
Opmerking: de Legesverordening Meerssen 2017 met bijbehorende tarieventabel  vervalt per 01-01-2018, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

In werking: 01-01-2018.
Datum ingang heffing: 01-01-2018.
Opmerking: deze verordeningen worden officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 20 december 2017. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen kunnen permanent worden geraadpleegd in de Regelingenbank op www.meerssen.nl.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verkiezing Gemeenteraad 2018
Registratie aanduiding politieke groepering

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Meerssen maakt bekend dat, overeenkomstig artikel G 3,  lid 5, van de Kieswet, vanaf 27 december 2017 in het gemeentehuis ter inzage wordt gelegd de beslissing op het verzoek tot registratie van de aanduiding van een politieke groepering waarmee deze groepering op de kandidatenlijst wil worden vermeld.

Besluiten van het centraal stembureau op het verzoek van een politieke groepering tot registratie van een aanduiding worden in week 51 en week 52 van het jaar 2017 elektronisch bekendgemaakt op www.meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het oprichten van 6 woningen, kavels W04 t/m W09  Eijckerveld ongenummerd te Ulestraten (ontvangen 1 december 2017);
 • het uitbreiden van de bestaande garage en het bouwen van een carport, Parallelweg 36, 6231 CJ Meerssen (ontvangen 8 december 2017);
 • het realiseren van een carport, Kasteelstraat 41, 6235 BM Ulestraten (ontvangen 12 december 2017);
 • het dichtmaken van een loggia, Lange Raarberg 16, 6231 RN Meerssen (ontvangen 11 december 2017);
 • het uitbreiden van een woonhuis, Lijsterbeslaan 14, 6241 AN Bunde (ontvangen 12 december 2017);
 • het kappen van een treurwilg, Westbroek 45 & 47, 6243 CG Geulle (ontvangen 24 oktober 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Burgemeester Visschersstraat 83, 6235 EB Ulestraten (ontvangen 14 november 2017);
 • het slopen van de woning, Aan de Maas 32, 6243 NB Geulle (ontvangen 2 oktober 2017);
 • het verwijderen van asbest en slopen van twee woningen met opstallen, Westbroek 45 en 47, 6243 CG Geulle (ontvangen 24 oktober 2017).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het kappen van een treurwilg, Westbroek 45 & 47, 6243 CG Geulle.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van een dubbelzijdige nokverhoging, Eijkskensweg 16, 6243 AA Geulle (verzonden 14 december 2017);
 • het bouwen van een supermarkt met laad- en loshof en 18 appartementen, Sint Agnesplein ongenummerd te Bunde(verzonden 13 december 2017);
 • het vervangen van de dakpannen op een gemeentelijk monument, Weert 43, 6231 RE Meerssen (verzonden 15 december 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het gedeeltelijk slopen van een monument (verschil tussen bestaande – en nieuwe toestand) en verwijderen asbest, Raar 21, 6231 RP Meerssen (verzonden 12 december 2017);

Inzage- en beroepstermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan beroep instellen: belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, schriftelijk, gemotiveerd, bij de rechtbank Maastricht, sector bestuursrecht (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Beleidsregels Schuldhulpverlening Gemeente Meerssen 2018 e.v.

Betreft: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen heeft op 14 november 2017 Beleidsregels Schuldhulpverlening Gemeente Meerssen 2018 e.v. vastgesteld.
In werking: vanaf 1 januari 2018.
Waar ter inzage: deze beleidsregels worden officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 20 december 2017. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Regeling Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Gemeente Meerssen 2018 e.v.

Betreft: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen heeft op 24 oktober 2017 de Regeling Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Gemeente Meerssen 2018 e.v. vastgesteld.
In werking: vanaf 1 januari 2018.
Waar ter inzage: deze regeling wordt officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 20 december 2017. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar

U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 20 december 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen