Gemeente Meerssen | Vaststelling beheersverordening Kernen

Officiele publicatie

Vaststelling beheersverordening Kernen

Betreft: Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ingevolge artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 27 februari 2014 de beheersverordening ‘Kernen’ heeft vastgesteld. Op basis van artikel 3.38 Wet ruimtelijke ordening kan de gemeente bepalen om, in plaats van een bestemmingsplan, een beheersverordening op te stellen.

De beheersverordening Kernen is een herziening van de bestemmingsplannen Kom Geulle, Kom Ulestraten, Kom Bunde en de beheersverordening Meerssen, Rothem en Weert. Deze komplannen worden vervangen door een beheersverordening Kernen. Het gebied van beheersverordening Kernen wordt daarmee globaal gevormd door de kern van Meerssen, met inbegrip van de kernen Weert en Rothem, de kern Ulestraten incl. Schietecoven, de kern Geulle incl. Brommelen en Moorveld en uitgezonderd Geulle a/d Maas en de kern Bunde incl. Kasen.

Tegen de beheersverordening Kernen staat geen verdere rechtsgang open. Het is niet mogelijk om bezwaar dan wel beroep aan te tekenen tegen het besluit tot vaststelling van de beheersverordening. De beheersverordening Kernen treedt in werking op de 8e dag na bekendmaking conform artikel 142 Gemeentewet.

Waar ter inzage :

op afspraak bij het Klantencontactcentrum Ruimte in het bestuurscentrum, Beekstraat 51 te Meerssen, tel. 043-3661702. U kunt de beheersverordening ook digitaal raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Een digitaal raadpleegbare beheersverordening bestaat, in tegenstelling tot een bestemmingsplan, uit grijze vlakjes. Via de speciaal gebouwde gemeentelijke webviewer https://gaas.roplandata.nl/webviewer_meerssen kunt u de beheersverordening Kernen inkleur raadplegen.

Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9-17 uur).

Meerssen, 2 april 2014,

Burgemeester en wethouders van Meerssen