Gemeente Meerssen | Wilt u zelf hulp bieden?

Artikel Wilt u zelf hulp bieden?

Oekraine
We krijgen regelmatig vragen over het zelf hulp bieden aan mensen uit Oekraine. Er is op dit moment vooral behoefte aan geld, opvang en spullen.

Heeft u een pand dat geschikt is als opvanglocatie? 

Laat het ons weten via oekraine@meerssen.nl

Wilt u vluchtelingen onderdak bieden of als vrijwilliger helpen bij de opvang van vluchtelingen? 

Kijk dan voor meer informatie op de website van Vluchtelingenwerk Nederland: www.nederlandvoorvluchtelingen.nl. Op deze speciale website komen vraag en aanbod samen.

U kunt tevens opvang aanbieden via Takecarebnb (www.takecarebnb.org). Deze organisatie regelt vraag en aanbod voor logeerplekken, in samenwerking met het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers (COA).