Gemeente Meerssen | Onze arbeidsvoorwaarden

Artikel Onze arbeidsvoorwaarden

Haeder Arbeidsvoorwaarden
Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de Cao Gemeenten. Kijk op www.caogemeenten.nl voor een overzichtelijke weergave van onze Cao.

Arbeidsovereenkomst

Jij ontvangt voor jouw indiensttreding een arbeidsovereenkomst met de afspraken die we met jou willen maken. Met het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst ben je gebonden aan de arbeidsvoorwaarden in onze cao en het personeelshandboek.

In beginsel ontvang je een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met proeftijd van 1 maand. Hierbij geldt de intentie om deze, bij goed functioneren, om te zetten naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Beloning


Salaris

Iedere functie is via een functiewaarderingssysteem gekoppeld aan een salarisschaal. De functieschaal van een functie staat altijd vermeld bij onze vacatures.

In de Cao Gemeenten vind je de salarisschaal en periodieken. De Cao Gemeenten hanteert 36 uur per week als fulltime. Het salaris zoals in de periodieken opgenomen, is dus op basis van 36 uur per week.

Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring, hierbij wordt eventueel een aanloopschaal toegepast. Je begint op een bepaalde periodiek in een schaal. Zolang het maximum van de schaal nog niet is bereikt, krijg je bij goed functioneren ieder jaar een periodiek erbij.

Individueel Keuze Budget

Bovenop je salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). De samenstelling van het IKB is met ingang van 1 januari 2024: 8% vakantiegeld, 7,55% eindejaarsuitkering en 1,5% levensloop.

Naast de in artikel 4.3 Cao Gemeenten vermelde landelijke doelen (kopen van vakantie-uren, extra inkomen door uitbetaling en financieren van een opleiding) gelden de volgende lokale doelen bij gemeente Meerssen:

  • Fiets
  • Vakbondscontributie
  • Sportabonnement
  • Fiscale uitruil woon-werkverkeer

Werkuren en -locatie


Adv

Bij de gemeente Meerssen bouw je adv op. Adv staat voor arbeidsduurverkorting. Een fulltime werkweek bestaat formeel uit 36 uur. Feitelijk werk je 40 uur per week (bij een fulltime dienstverband). Op fulltime basis kun je zo 204 uur per jaar aan adv opbouwen die je vrij kunt opnemen. Bij een parttime dienstverband wordt dit naar rato verminderd.

Jaarlijks kunnen er een aantal collectieve adv-dagen worden vastgesteld.

Flexibele werktijden

Bij gemeente Meerssen werken we met flexibele werktijden. Het kantoor is geopend van 07.30 uur tot 18.30 uur. In samenspraak met je direct leidinggevende neem je persoonlijk verantwoordelijkheid om taken te organiseren, werk- en privébalans in evenwicht te houden en te sturen op output en outcome. Je bepaalt zelf wanneer je werkdag begint en eindigt, waarbij je uiteraard rekening houdt met jouw werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld vier keer 9 uur werken.

Voor een aantal functies (denk aan publieksfuncties of technische functies) is deze flexibiliteit beperkt.

Hybride werken

Samenwerking vinden we erg belangrijk binnen Meerssen. Er heerst een open cultuur en laagdrempelig contact. Iedereen zoekt elkaar gemakkelijk op om vragen te stellen, de samenwerking op te zoeken of om even te sparren over de inhoud. De aanwezigheid op kantoor bevordert dit. Maar bij sommige werkzaamheden is het ook fijn als er even geen collega komt binnen lopen en wellicht kun je je thuis beter concentreren. Daarom is hybride werken mogelijk. Wanneer je thuis werkt ontvang je een thuiswerkvergoeding van €3,- per dag.

Voor een aantal functies (denk aan publieksfuncties of technische functies) is deze flexibiliteit beperkt.

Verlof


Om optimaal te kunnen presteren op je werk is het belangrijk dat je regelmatig ruimte maakt voor ontspanning. Geen deadlines, geen vergaderingen, geen to do-lijstjes, maar even je hoofd leegmaken en volledig tot rust komen.

Wettelijk verlof

Op basis van een fulltime dienstverband van 36 uur per week heb je recht op 144 uur (20 dagen) wettelijk verlof per jaar. Bij een parttime dienstverband wordt dit naar rato verminderd.

Bovenwettelijk verlof

Op basis van een fulltime dienstverband heb je recht op 50,4 bovenwettelijke vakantie-uren naast de wettelijke vakantie-uren. Bij een parttime dienstverband wordt dit naar rato verminderd. Met ingang van 1 januari 2025 heb je recht op 57,5 bovenwettelijke vakantie-uren.

Overig verlof

Buiten bovenstaand verlof is er ook zorgverlof, kort- en langdurend verlof, calamiteitenverlof, etc. mogelijk.

Pensioen


Werken bij de overheid geeft je de zekerheid van een pensioen dat je opbouwt bij het grootste pensioenfonds van Nederland; het Algemeen Burgerlijke Pensioenfonds (ABP).

Verzekeringen


Gemeente Meerssen vindt het belangrijk dat je goed verzekerd bent. Daarom hebben we met diverse verzekeraars collectieve afspraken gemaakt.

Zorgverzekering

Alle gemeenten hebben een collectieve ziektekostenvoorziening bij IZA, CZ en Menzis. Zo kun je op jouw aanvullende verzekeringen korting krijgen.

Overige verzekeringen

Tevens kun je korting krijgen bij Centraal Beheer Achmea, bijvoorbeeld op je auto- en woonverzekering. Daarnaast kun je je verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid bij Loyalis.

Faciliteiten


Het gemeentehuis biedt voldoende werkplekken waar je dicht bij je directe collega's kunt samenwerken, bestaande uit bureaus met vaste pc's.

Apparatuur

Bij indiensttreding ontvang je een telefoon, laptop en/of iPad in bruikleen.

Parkeren

Onze medewerkers ontvangen een parkeervergunning, waarmee je kunt parkeren op de parkeerplaats 't Bergske in Meerssen.

Leenfiets

Voor externe afspraken in de omgeving kun je een (elektrische) fiets lenen. Ga je verder weg? Dan kun je een OV-kaart lenen om met de trein en bus te reizen.

Groei en ontwikkeling


Bij start word je goed opgevangen en er is veel ruimte om alle nieuwe informatie eigen te maken. 

Als nieuwe medewerker krijg je een buddy aangewezen. We hebben een mooi inwerkprogramma samengesteld. In de eerste weken en maanden word je o.a. meegenomen in de werkwijze van de gemeente, kennismaking met de collega's, etc. Zo zul je uitgenodigd worden voor een rondleiding door de gemeente, introductie van het KCC, uitleg van de diverse systemen, de training 'Hoe werkt de gemeente', etc.

We vinden blijvende ontwikkeling van onze medewerkers belangrijk. Er is veel ruimte voor eigen initiatief en ontplooiing. In jouw functie krijg je alle benodigde support die nodig is om je te bekwamen in het vakgebied. Denk hierbij aan scholing of coaching. Wanneer een opleiding/cursus/training relevant is voor jouw functie, worden deze kosten vergoed door de gemeente. Tevens kun je deze scholing onder werktijd volgen.

Opzegtermijn

Met ingang van 1 januari 2024 geldt voor de werknemer een opzegtermijn van twee maanden. Voor de werkgever wordt de opzegtermijn ook twee maanden wanneer de werknemer korter dan vijf jaar in dienst is. Bij een langer dienstverband blijft voor de werkgever de wettelijke opzegtermijn gelden (max. 4 maanden).

Vragen?


Neem gerust contact op met Team HR:

Wij helpen je graag verder!