Gemeente Meerssen | Werkzaamheden Blauwe loper: gedeeltelijke afsluiting kruispunt Bunderstraat-Sint Josephstraat

Nieuwsbericht Werkzaamheden Blauwe loper: gedeeltelijke afsluiting kruispunt Bunderstraat-Sint Josephstraat

Gepubliceerd op: 27 juni 2023 14:45

Klimaatverandering stelt ons voor steeds grotere uitdagingen. Droogte en wateroverlast komen steeds vaker voor. Ook de gemeente Meerssen kreeg diverse malen te maken met ernstige wateroverlast. Het scheiden van regenwater van het vuilwaterriool is één van de maatregelen, waarmee we wateroverlast zo veel mogelijk proberen te beperken. Hiervoor leggen we aparte regenwaterriolen aan. Het regenwater uit dit aparte riool moeten we echter ook weer afvoeren naar een beek of rivier. Dat doen we met de zogenaamde 'Blauwe Loper'. Deze transportleiding zorgt voor de afvoer van regenwater richting de Geul.

Informatie

Omwonenden en ondernemers rond het werkvak zijn geïnformeerd door middel van via bewonersbrieven van de aannemer. Op de projectpagina op deze website vind je meer informatie over het project Blauw Loper en de werkzaamheden. 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl