Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een garage, berging en aanbouw - Bunderstraat 236, Meerssen

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een garage, berging en aanbouw - Bunderstraat 236, Meerssen

Gemeente Meerssen heeft een omgevingsvergunning verleend. De gemeente geeft hiermee toestemming voor het realiseren van een garage, berging en aanbouw, Bunderstraat 236, 6231EP Meerssen. Gemeente Meerssen heeft dit besluit verzonden op 13 augustus 2021.

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent.

Bent u het niet eens met de vergunning?

U kunt de gemeente Meerssen tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de vergunning tegen uw belangen ingaat. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over de vergunning in het gemeentehuis bekijken. Bezoek voor de openingstijden en het adres de gemeentelijke website www.meerssen.nl. Voor meer informatie over deze aanvraag, of om een afspraak te maken om de aanvraag te bekijken, kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het algemene telefoonnummer 14 043. Of stuur een mailtje naar info@meerssen.nl.

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?

U kunt Rechtbank Limburg vragen om de start van de activiteiten tegen te houden totdat de gemeente Meerssen een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet een verzoek om een voorlopige voorziening. U kunt een dergelijk verzoek online indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen. Voor meer informatie kunt u de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088-3612222.