Gemeente Meerssen | Terugkijken op het proefproject Kroonringen

Nieuwsbericht Terugkijken op het proefproject Kroonringen

Gepubliceerd op: 22 september 2023 12:10

kroonringen
Eind september 2022 startte een deel van de Pastoorbuurt in Meerssen met de pilot kroonringen aan lantaarnpalen. Aan deze kroonringen kunnen bewoners de afvalzakken voor plastic verpakkingen, blikjes en drankenkartons (PMD) hangen. De proef moest duidelijk maken of het toepassen van kroonringen een oplossing is voor het wegwaaien van de PMD-zakken bij harde wind en rondslingerend zwerfafval. Aan het einde van de proefperiode hielden we een evaluatie. In dit artikel lees je meer over deze evaluatie.

Verloop van de pilot

De bewoners van de Pastoorsbuurt maakten meteen vanaf begin goed gebruik van de kroonringen. Al bij de tweede inzamelronde was nauwelijks nog sprake van losse zakken. Het gebruik was snel ingeburgerd. Aan het einde van de proefperiode vroegen we de bewoners door middel van een bewonersbrief naar hun ervaringen. We vroegen wat de voor- en nadelen zijn van de kroonringen en welke tips ze ons kunnen meegeven. Er kwamen 56 overwegend positieve reacties binnen. De rode draad van de positieve reacties was: de kroonringen zijn handig, geen rondslingerende zakken meer, prima oplossing, beter en opgeruimd straatbeeld, handiger en minder belastend voor de beladers en minder zwerfafval.

Ook de betrokken partijen (MTB, Wonen Meerssen, Stadsbeheer Maastricht en Stichting Duurzaam Meerssen) vroegen we naar hun oordeel over de pilot met de kroonringen. Ook zij zijn positief over het verloop van de proef.

Wethouder Milieu Vanessa de Rond: "De pilot met de kroonringen is geslaagd. De kroonringen blijken in de proefwijk het gewenste effect te hebben: geen rondslingerende zakken, minder zwerfafval en een opgeruimder straatbeeld."

Aandachtspunten

Er werden echter ook enkele aandachtspunten meegegeven. Zo moet er meer aandacht zijn voor verkeersveiligheid en plaatsing van de kroonringen bij opritten. Daarnaast moeten we bekijken hoe we kunnen zorgen voor een betere spreiding van de zakken over de diverse lantaarnpalen. Tot slot is gebleken dat kroonringen niet overal kunnen worden toegepast. Bijvoorbeeld in wijken waar geen of smalle trottoirs is of waar lantaarnpalen te dicht bij een oprit staan.

Hoe nu verder?

De ervaringen, reacties en inzichten van het proefproject nemen we mee bij de ontwikkeling van het nieuwe regionale afvalbeleid. Dit ontwikkelen samen met de gemeenten Maastricht en Valkenburg a/d Geul. Naar verwachting wordt het nieuwe regionale afvalbeleid begin 2024 aan het college van B&W en de gemeenteraad voorgelegd. Vervolgens geeft de gemeente Meerssen met een lokaal uitvoeringsplan invulling hieraan. In het uitvoeringsplan kan de inzameling van PMD-afval dan worden uitgebreid met de kroonringen en de daaraan verbonden regels en voorwaarden. In het proefgebied blijven de kroonringen gewoon hangen.