Gemeente Meerssen | Terugblik op recente wateroverlast

Nieuwsbericht Terugblik op recente wateroverlast

Gepubliceerd op: 01 september 2023 12:25

Op vrijdagochtend 25 augustus trokken hevige onweersbuien over Zuid-Limburg. In korte tijd viel er ongeveer 40 mm regen. Dit veroorzaakte op veel plaatsen wateroverlast. Zo ook op diverse plekken in de gemeente Meerssen. Klimaatverandering zorgt voor steeds grotere uitdagingen op dit gebied. Dit soort hevige buien zullen in de toekomst steeds vaker voorkomen.

Wateroverlast

Maatregelen

Als gemeente proberen daarom maatregelen te nemen om wateroverlast zoveel mogelijk te beperken. Dat doen we samen met andere instanties, zoals bijv. Waterschap Limburg (Water in Balans). Je kunt denken aan bijvoorbeeld de aanleg van regenwaterriolen, waterbuffers en het aanpassen van de inrichting van straten. De waterbuffers bij de Watervalderbeek deden op vrijdag 25 augustus goed hun werk.

Dit soort grote maatregelen zijn er echter niet van vandaag op morgen uit te voeren. Ze kosten onderzoek, uitwerking, voorbereiding en dus tijd. We hadden het liefste van vandaag op morgen alles geregeld, maar dat gaat helaas niet. We kunnen niet alles in één keer oplossen.

Tijdens de laatste wateroverlast zagen we berichten uit de bomenbuurt in Bunde. Ook daar zijn maatregelen in voorbereiding. Dat vraagt echter tijd. Ze zijn er niet van vandaag op morgen. In ons Waterprogramma 2023-2027 zijn de maatregelen/projecten voor de komende periode gepland.

Water op straat

De riolering kan heftige buien vaak niet verwerken, waardoor water op straat ontstaat. Water op straat is onderdeel van de waterafvoeraanpak. Het overgrote deel van de wegen in onze gemeente zijn zo ingericht dat het water tussen de trottoirbanden wordt geborgen en dan naar het groen in de straat wordt afgevoerd. De afgelopen tijd hebben we onze systemen goed in de gaten gehouden en gecontroleerd op cruciale punten, zodat buien goed verwerkt kunnen worden in de riolering. Desondanks is het niet ondenkbaar dat er toch wateroverlast ontstaat bij dit soort enorme buien.

Zelfredzaamheid: je kunt zelf ook maatregelen nemen

We kunnen met maatregelen proberen de wateroverlast te beperken, maar helemaal voorkomen (dat) zal nooit lukken. Daarom is het ook belangrijk dat je zelf voorbereid bent en weet wat je kunt doen als er wateroverlast dreigt. Op de geheel vernieuwde website www.wachtnietopwater.nl lees je wat je voor, tijdens en na wateroverlast kunt doen. Je leest er over tijdelijk maatregelen zoals zandzakken, maar ook over bijvoorbeeld schotten en andere permanente maatregelen om wateroverlast te beperken op je eigen perceel en in huis.

Tip! Wat je bijvoorbeeld zelf eenvoudig kunt doen, is de putten langs de straat vrij houden van bladeren en takjes.  

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.