Gemeente Meerssen | Ga je bouwen, verbouwen of slopen?

Nieuwsbericht Ga je bouwen, verbouwen of slopen?

Gepubliceerd op: 07 juli 2023 14:15

In veel gevallen heb je een omgevingsvergunning nodig. Soms kun je volstaan met een melding. Ga altijd eerst naar Omgevingsloket.nl en doe de vergunningencheck. Hiermee voorkom je problemen achteraf.

Omgevingsvergunning en bestemmingsplan

Omgevingswet
De gemeente moet je aanvraag voor een omgevingsvergunning altijd toetsen aan het bestemmingsplan. Dit geeft aan hoe je de locatie mag gebruiken en wat je op de locatie mag (ver)bouwen of slopen. In bepaalde gevallen mag je van het bestemmingsplan afwijken. Soms is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Onze medewerkers helpen je graag bij het vinden van de beste procedure. Maak daarvoor een afspraak met het Klantenbureau Ruimte.

Is een wijziging of afwijking van het bestemmingsplan nodig?

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking

Houd er rekening mee, dat de gemeente van 1 september tot en met 31 december 2023 geen nieuwe aanvragen in behandeling neemt, waarbij een wijziging of afwijking van het bestemmingsplan nodig is. Lopende aanvragen worden onder de huidige wetgeving afgehandeld. Wethouder Bjorn Molling: "Bestemmingsplanprocedures vragen tijd en hiermee willen we voorkomen dat oude en nieuwe procedures elkaar overlappen. Door 31 augustus 2023 aan te houden als einddatum voor het indienen van aanvragen onder de oude wetgeving, is er duidelijkheid. Voor zowel initiatiefnemers (aanvragers) als gemeente (vergunningverlener)."

Vragen? Een afspraak maken?

Neem contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum. Telefoon 14043. E-mail info@meerssen.nl.

Informatiepagina Omgevingswet

Omgevingsloket Online