Gemeente Meerssen | Volderstraat 31 Meerssen (hotel/woning)

Artikel Volderstraat 31 Meerssen (hotel/woning)

Gemeentelijk monument - Volderstraat 31 Meerssen
Dit gebouw bestaat uit twee haaks op elkaar staande bouwdelen, plus aanbouw. Het is altijd in gebruik geweest als hotel (Gerberga / SamSam). 
Bijzondere onderdelen van dit gemeentelijke monument zijn de decoratieve geprofileerde mergellijsten en ornamenten in de voorgevel, de beeldnis en het beeld in de voorgevel, de hardstenen architraven en onderdorpel met consoles van de ramen in de voorgevel, de hardstenen deuromlijstingen van de voordeur aan de Volderstraat, de hardsteen elementen van de trap naar de voordeur, de windvaan op het dak, de bovendakse afdeking van de trapvormige rechterzijgevel en de natuurstenen leibedekking van (gedeelten) van het dak.

Meer informatie

Voor een volledige beschrijving van dit gemeentelijke monument kun je contact opnemen met de Beleidsmedewerker Monumenten (afdeling Ruimte) via ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Nummer gemeentelijk monument: 048