Gemeente Meerssen | Geslaagd mini-symposium Dementievriendelijke Gemeente Meerssen

Nieuwsbericht Geslaagd mini-symposium Dementievriendelijke Gemeente Meerssen

Gepubliceerd op: 25 juni 2019 10:35

'Zo goed mogelijk kunnen leven met dementie' was het eigenlijke doel van het mini-symposium met als thema 'Dementievriendelijke Gemeente Meerssen' dat op donderdag 20 juni 2019 plaatsvond in het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen.

Dementie - minisymposium 20 juni 2019 (zaal)

Presentatie resultaten onderzoek

Op initiatief van de Adviesraad Sociaal Domein hebben studenten van Hogeschool Zuyd onderzoek gedaan naar manieren waarop wij onze gemeenschap dementievriendelijk kunnen maken. De studenten zijn daarvoor in gesprek gegaan met inwoners, beroepskrachten en vrijwilligers. Tijdens het mini-symposium presenteerden zij op interactieve wijze de resultaten van hun onderzoek.   

Dementie - minisymposium 20 juni 2019 - prof. De Vugt

Lezing professor Marjolein de Vugt

De initiatiefnemers hadden rondom dit thema gerenommeerde sprekers uitgenodigd. De hoofdpresentatie werd verzorgd door professor Marjolein de Vugt. Zij is als hoogleraar 'Psychosociale innovaties bij dementie' verbonden aan de Universiteit Maastricht en (mede) hoofd van het Alzheimer Centrum Limburg en gezondheidszorg-psycholoog op de geheugenpoli van Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+). Zij vertelde de aanwezigen over de mogelijkheden die er zijn om goed te leven met dementie, en vroeg bijzondere aandacht voor het mede door haar ontwikkelde Partners in Balans: een ondersteuningsprogramma voor partners en andere naasten van mensen met dementie (www.partnerinbalans.nl).

Interactieve workshops

Wetenschappelijk onderzoeker Marja Veenstra van Universiteit Maastricht en Burgerkracht Limburg vertelde de aanwezigen tijdens een speciale workshop over 'Senior friendly communities', oftewel seniorvriendelijke gemeenten, waar ouderen met plezier kunnen blijven meedoen aan het dagelijkse leven. Studenten Ergotherapie Macy Ghijsen, Daphne Peters en Joëlle Keulen van Zuyd Hogeschool presenteerden de resultaten van hun onderzoek naar de mogelijkheden voor een Dementievriendelijke gemeente Meerssen. Studenten Verpleegkunde van Zuyd Hogeschool Sandra Penders, Kimberley Penders en Sabine Wetsels presenteerden hun onderzoeksresultaten voor realisatie van een Dementieroute binnen thuiszorg met ondersteuning van Jeroen Ummels, wijkverpleegkundige en teamcoach bij Envida.

Intiatiefnemers

Het project Dementievriendelijke Gemeente Meerssen is een initiatief van de Adviesraad Sociaal Domein in samenwerking met Burgerkracht Limburg, Envida, Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht en Gemeente Meerssen. Deelnemers aan het mini-symposium waren mensen die vanuit hun beroep of vrijwilligerswerk met dementie te maken hebben. Aan het begin en het einde van het mini-symposium werden de aanwezigen toegesproken door wethouder Marly Heusschen, die als gastvrouw fungeerde. Ze werd daarbij ondersteund door Jerôme van Dongen (bestuurslid Adviesraad Socaal Domein), die als onderzoeker verbonden is aan Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht,en die de studenten bij hun onderzoek heeft begeleid.

Presentaties 

Informatie voor de inwoners van onze gemeente volgt in een later stadium van het project. Wel kunt u op deze pagina alvast de presentaties bekijken.

Interessante links

www.samendementievriendelijk.nl
www.partnersinbalans.nl

Bekijk het volledige foto-album van Karel Curvers op Meer Vandaag