Gemeente Meerssen | respectvol samenwerken

respectvol samenwerken

Jeugdbeleid
Voor jongeren is het belangrijk, dat zij elkaar kunnen opzoeken en een eigen plek hebben waar ze samen tijd kunnen doorbrengen. Vaak gebeurt dat buiten: ergens op een bankje, straat of plein. Dit kan echter tot overlast leiden. Vraag is daarom hoe we onze jeugd een eigen plek kunnen geven, zonder dat de omgeving daarvan hinder ervaart. De werkgroep Respectvol Samenwerken komt elke maand bij elkaar om invulling te geven aan het beleid m.b.t. jeugd in de openbare ruimte. De aanpak bevat zowel preventieve als repressieve aspecten en richt zich op individuen, groepen en specifieke locaties.

Ervaart u overlast of heeft u vragen?

Bel met ons Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. Overlast melden kan zowel binnen als buiten kantoortijden. Sinds kort kunt u uw melding ook 24 uur per dag doorgeven via www.meerssen.nl. Alle meldingen bespreken we in de werkgroep RSM.

Nieuwsbrieven Respectvol Samenwerken

Periode: 2023

Jaar geselecteerd: 2023