Gemeente Meerssen | Mini-symposium Dementievriendelijke Gemeente Meerssen op 20 juni 2019

Nieuwsbericht Mini-symposium Dementievriendelijke Gemeente Meerssen op 20 juni 2019

Gepubliceerd op: 07 juni 2019 12:10

Poster - symposium dementievriendelijke gemeente 2019
Op dit moment leven in de gemeente Meerssen ruim 400 mensen met dementie. Dit aantal zal de komende jaren verdubbelen. Dementie heeft gevolgen voor het leven van de dementerende, maar ook voor de omgeving. En dat zijn wij allemaal. Omdat mensen met dementie bij voorkeur thuis wonen, is passende zorg en ondersteuning op zijn plaats.

Onderzoek dementievriendelijke gemeente

Op initiatief van de Adviesraad Sociaal Domein hebben studenten van Hogeschool Zuyd onderzoek gedaan naar manieren waarop wij onze gemeenschap dementievriendelijk kunnen maken. De studenten zijn daarvoor in gesprek gegaan met inwoners, beroepskrachten en vrijwilligers.

Presentatie resultaten

Op donderdag 20 juni presenteren de studenten het resultaat van hun onderzoek tijdens een aantal workshops. Daaraan voorafgaand geeft professor Marjolein de Vugt tijdens een korte lezing antwoord op de vraag of met de juiste zorg en ondersteuning goed leven met dementie mogelijk is.

Informatie

Deelnemers aan het mini-symposium zijn mensen, die vanuit hun beroep of vrijwilligerswerk met dementie te maken hebben. Informatie voor de inwoners van onze gemeente volgt in een later stadium van het project. U kunt voor informatie over een dementievriendelijke  wel alvast kijken op de landelijke website samendementievriendelijk.nl. 

Het project Dementievriendelijke Gemeente Meerssen is een initiatief van de Adviesraad Sociaal Domein in samenwerking met Burgerkracht Limburg, Envida, Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht en Gemeente Meerssen 

https://www.samendementievriendelijk.nl

Uitnodiging (PDF)