Gemeente Meerssen | Stand van zaken aanpak wateroverlast

Nieuwsbericht Stand van zaken aanpak wateroverlast

Gepubliceerd op: 30 mei 2024 16:10

WRL Logo
Bericht van Waterveiligheid en Ruimte Limburg

De overheden in Limburg werken samen om Limburg beter voor te bereiden en te beschermen tegen wateroverlast. Hiervoor is het programma Waterveiligheid en Ruimte (WRL) ingericht. Wij houden u graag op de hoogte waar we samen met WRL aan werken.

Nederlandse en Waalse overheden samen aan de slag in stroomgebied Geul

Op 14 mei tekenden Belgische overheden en het programma WRL een intentieovereenkomst om internationaal samen te werken in het stroomgebied van de Geul in België. Maatregelen die in België genomen worden om wateroverlast te verminderen, dragen bij aan het verminderen van wateroverlast in Limburg. Een grensoverschrijdende samenwerking is hier daarom uitermate belangrijk. De bedoeling is om samen een hydrologische studie uit te voeren en te komen tot maatregelen die de waterveiligheid in zowel het Belgische onderzoeksgebied als in de provincie Limburg verhogen.

Uitbreiding Risk Factory Limburg-Noord naar voortgezet onderwijs met steun van WRL

Vanuit het programma WRL is besloten om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen aan de Risk Factory Limburg-Noord. Dit bedrag draagt bij aan de doorontwikkeling van de Risk Factory met de doelgroep middelbare scholieren. Voor WRL is deze uitbreiding naar het voortgezet onderwijs een mooie kans en logische stap in het streven om waterbewustzijn en waterweerbaarheid in Limburg te verhogen.

Dag van het Water – 30 juni 2024

Op 30 juni as vindt in Valkenburg aan de Geul de Dag van het Water plaats. In en om de Polfermolen krijgen bezoekers informatie over hoe de overheden werken aan de aanpak van (extreme) wateroverlast. En wat ze zelf kunnen doen om voorbereid te zijn op hevige buien door klimaatverandering. Het wordt een leuke informatieve dag met een veelzijdig programma! Meer informatie op www.wachtnietopwater.nl/dagvanhetwater.

Meer informatie

Wil je volgen waar WRL nog meer aan werkt? Kijk op www.wachtnietopwater.nl of meld je aan voor de nieuwsbrief op www.wachtnietopwater.nl/nieuwsbrief.