Gemeente Meerssen | Natuurkracht en Gemeente Meerssen bundelen krachten tegen wateroverlast

Nieuwsbericht Natuurkracht en Gemeente Meerssen bundelen krachten tegen wateroverlast

Gepubliceerd op: 27 juni 2024 15:00

De gemeente Meerssen streeft naar een klimaatbestendige en duurzame leefomgeving voor al haar inwoners. Daarom ondertekende de gemeente op donderdag 27 juni een partnerschapsverklaring met Natuurkracht om samen de strijd aan te gaan tegen wateroverlast. Wethouder Vanessa de Rond: "Door de samenwerking met Natuurkracht gaan we naast de civieltechnische watermaatregelen ook meer natuurlijke oplossingen toepassen in onze gemeente. Op beide vlakken zien we namelijk mogelijkheden die elkaar aanvullen of versterken."

Ondertekening samenwerking Natuurkracht
Wethouder Waterbeheer en Natuur Vanessa de Rond en Marjon Heutmekers van Natuurkracht tekenden donderdag 27 juni de overeenkomst.

Wat betekent het partnerschap?

Beide partijen willen de impact van extreme regenbuien effectief verminderen. Door samen te werken en natuur als oplossing in te zetten, zorgen we ervoor dat onze gemeente toekomst- en klimaatbestendig wordt. Want een natuurlijk landschap met veel begroeiing zuigt water op als een spons waardoor de kans op overstroming afneemt. Natuurkracht heeft veel kennis en ervaring als het gaat om natuurlijke waterbeheersing. In de gemeente Meerssen kennen we de gevolgen van hevige regenval en is deze kennis meer dan welkom.

De natuur inzetten in de strijd tegen wateroverlast

Natuurkracht ziet de natuur als bondgenoot in de strijd tegen wateroverlast. Dat is niet alleen effectief, maar versterkt ook de biodiversiteit en de leefomgeving. Door samen te werken krijgen we meer voor elkaar en zal de impact groter zijn dan als je apart van elkaar doet.

Ervaringen

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Meerssen en de regio veel wateroverlast gekend. Met name door de hevige regenval in 2021 kregen we te maken met de desastreuse gevolgen hiervan. Maar ook langdurige periodes van droogte zorgen voor overlast. Balans houden in onze waterhuishouding is daarom een belangrijk aandachtspunt. Alleen door samen te werken met andere organisaties kunnen we hier oplossingen voor vinden.

Wat doen we al?

In de gemeente Meerssen zijn we al geruime tijd bezig met het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving en het vergroten van de biodiversiteit. Zo beheren we de bermen op een natuurvriendelijke manier. Bermen zijn namelijk een ideale plek voor bijen, vlinders en andere insecten dankzij de bloemen. Om bloemrijke bermen te realiseren, gaat de gemeente anders om met maaien. We maaien de bermen één of twee keer per jaar. Soms laten we een deel van de begroeiing van sommige bermen staan. Het ziet er daardoor allemaal wat wilder en ruiger en minder 'aangeharkt' uit. Maar we doen dit met een reden. Zo ontstaat er namelijk een langer nectarseizoen. Goed nieuws voor de insecten en ook voor ons als mens! Insecten brengen namelijk het stuifmeel van de ene bloem naar de andere. Veel voedselgewassen en planten kunnen zich daarna pas voortplanten of vruchten krijgen. Voor meer dan 75% van onze voedselgewassen, vooral groenten en fruit is bestuiving nodig.

Ook kan een natuurlijke berm meer water bergen en draagt daarmee bij aan een klimaat adaptieve omgeving. Met de partnersamenwerking met Natuurkracht gaan we natuurlijke oplossingen combineren met civieltechnische watermaatregelen. Denk bij natuurlijke oplossingen bijvoorbeeld aan ruimte geven aan natuurlijke overstromingsvlaktes, struweelhagen en bosschages aanplanten of graften aanleggen.

Maar ook je als inwoner kan meehelpen door een groen dak, open bestrating, geveltuinen aan te leggen, verharding in jouw tuin te vervangen door een natuurlijke beplanting en geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken in het belang van de biodiversiteit. Biodiversiteit heeft een dempende werking op invloeden die een gebied onder druk zetten, zoals plagen, vervuiling en klimaatverandering.

Wat is Natuurkracht?

Vijf natuurorganisaties – Natuurmonumenten, Het Limburgs Landschap, WWF-NL, Natuur en Milieufederatie Limburg en ARK Rewilding Nederland – hebben de krachten gebundeld om met natuurlijke oplossingen tegen wateroverlast aan de slag te gaan. Ze vormen de coalitie Natuurkracht en hebben een gelijknamig fonds en innovatieprogramma in het leven geroepen. Hun doel is om burgers, ondernemers en overheden te inspireren, uitdagen en ondersteunen om natuur in te zetten tegen klimaatverandering en wateroverlast in het Zuid-Limburgse landschap. Kijk voor meer informatie op www.natuurkracht.org

Winactie Natuurkrachtstraat

Woon jij in het stroomgebied van de Geul- en Gulp en wil jij samen met je buren jouw straat of wijk beter bestand maken tegen wateroverlast? Bijvoorbeeld geveltuinen aanleggen, regenwater afkoppelen of daken vergroenen? Bedenk samen met je buren een goed idee en doe mee aan de winactie van Natuurkracht! Stuur jullie idee vóór 1 september, en misschien woon jij dan straks in de Natuurkrachtigste straat of wijk van Limburg. Lees hier meer