Gemeente Meerssen | Zo stem je voor het Europees Parlement

Artikel Zo stem je voor het Europees Parlement

• Ga naar een stembureau in Meerssen;
• Neem je stempas en identiteitsbewijs mee. Je identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van de verkiezing. (geldig tot 7 juni 2019)
• Je gaat in je eentje een stemhokje in. Heb je een lichamelijke beperking? Dan mag iemand jou helpen in het stemhokje;
• Maak het vakje rood voor de naam van degene waar je op wilt stemmen. Of laat alle vakjes leeg als je blanco stemt. Schrijf niet op het stembiljet;
• Heb je het verkeerde vakje ingevuld? Vraag om een nieuw stembiljet;
• Vouw het stembiljet dicht en lever het in.