Gemeente Meerssen | participatiewijzer

Artikel Participatiewijzer - beginpagina

Gemeenteraad Meerssen geeft nieuwe impuls aan samenwerking met de inwoners


Op 9 februari 2022 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de manier waarop de gemeente in de komende jaren gaat samenwerken met de inwoners. De nieuwe werkwijze wordt uitgelegd in een nota. Het juridisch kader is vastgelegd in een verordening. Je vindt de nota en de verordening  onderaan deze pagina. 

Burgerparticipatie & Burgerkracht - illustratie
Heb je een idee voor een burgerinitiatief?

Heb je een idee om de leefbaarheid of saamhorigheid in je buurt, wijk of dorp te verbeteren? Wil je daar werk van maken? Dan start je een burgerinitiatief en kun je de gemeente om ondersteuning vragen. 

Wil je een burgerinitiatief starten? Heb je vragen?

Bel het gemeentelijke Klant Contact Centrum via het algemene telefoonnummer 14 043 en vraag naar de coördinatior Burgerkracht. Of stuur een mailtje naar info@meerssen.nl onder vermelding van 'Burgerinitiatief'. 

Nota Burgerparticipatie & Burgerkracht (pdf)

Kun je het pdf-bestand niet lezen? Bel het Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. Of stuur een mailtje naar info@meerssen.nl.

Inspraak- en Participatieverordening