Gemeente Meerssen | Aanvragen Waarderingssubsidie en Stimuleringssubsidie

Artikel Aanvragen Waarderingssubsidie en Stimuleringssubsidie

Voor het aanvragen van subsidie moet u een digitaal formulier invullen op deze website. U vindt het aanvraagformulier onderaan deze pagina. U aanvraag gaat volledig digitaal.

Let op! De aanvraag moet vóór 1 juli 2024 zijn ingediend.

Vergeet niet de volgende informatie mee te sturen:

  • Meest recente begroting en jaarrekening

Let op: alle bijlagen die u bij uw subsidieaanvraag meestuurt, moeten pdf-bestanden zijn. Word- en Excelbestanden kunnen niet worden toegevoegd, omdat dit soort documenten virusgevoelig zijn.
Tip: zet alle documenten die u moet bijvoegen klaar vóórdat u het digitale aanvraagformulier gaat invullen. Vul dus alvast het handtekeningformulier in (deze moet u printen, ondertekenen en scannen/fotograferen). En zet de gevraagde bijlagen klaar (in pdf).

Vraagt u voor het eerst een subsidie aan?

Dan moet u de volgende gegevens van uw vereniging of stichting meesturen:

  • De balans van het voorgaande jaar
  • Een exemplaar van de oprichtingsakte of de statuten

Onvolledige aanvragen nemen wij niet in behandeling. Als de gemeente nog aanvullende informatie nodig heeft, nemen wij contact met u op.

Ontvangstbevestiging

Als u een aanvraag heeft ingediend, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging.

Wanneer krijgt u bericht?

U ontvangt uiterlijk 31 december 2024 een beschikking.

Vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.