Gemeente Meerssen | Bezinningspark Bunde

Artikel Bezinningspark Bunde

Nieuw Burgerinitiatief: Bezinningspark Bunde

Een nieuw burgerinitiatief genaamd Bezinningspark Bunde is gelanceerd in Bunde. Dit initiatief streeft ernaar een rustgevende plek te creëren midden in Bunde, waar mensen kunnen ontspannen te midden van een prachtige groene omgeving. Een werkgroep heeft in samenwerking met een landschapsontwerper een geschikte locatie gevonden en een schetsontwerp gemaakt. De gemeente Meerssen ondersteunt dit initiatief.

Locatie

Het park zal worden gevestigd in het Kloosterpark van Klooster Overbunde, wat perfect past bij de beoogde functie van een bezinningspark. Door participatie van inwoners uit Bunde en Meerssen, die delen van het park kunnen adopteren, zal het park een bron van betrokkenheid worden voor de lokale gemeenschap.

Bezinningspark Bunde biedt een serene omgeving waar bezoekers kunnen wandelen, ontspannen en momenten van bezinning kunnen ervaren. Het park zal worden verrijkt met nieuwe bomen, een bloemenweide en andere elementen die bijdragen aan de groene omgeving. Een schetsontwerp is beschikbaar op de website www.bezinningsparkbunde.nl en zal worden bijgewerkt gedurende het ontwerpproces.

Een buurtbijeenkomst op 1 mei 2024 heeft buurtbewoners geïnformeerd over het plan, waarbij ook vragen zijn gesteld over parkonderhoud en lokale fauna. De werkgroep zal deze vragen met de gemeente bespreken en oplossingen zoeken.

Adoptiemogelijkheden

Inwoners worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit initiatief door een boom of een stukje park te adopteren. Meer informatie over adoptiemogelijkheden volgt, maar geïnteresseerden kunnen zich nu al aanmelden via werkgroep@bezinningsparkbunde.nl. Inwoners van Bunde hebben voorrang, maar ook inwoners van de gemeente Meerssen kunnen zich aanmelden.