Gemeente Meerssen | Wacht niet op water: brochure 'bescherming tegen wateroverlast'

Nieuwsbericht Wacht niet op water: brochure 'bescherming tegen wateroverlast'

Gepubliceerd op: 08 februari 2024 12:35

Brochure maatregelen wateroverlast
Ons klimaat verandert. Hevige regenbuien komen in Limburg steeds vaker voor. Dit kan zorgen voor wateroverlast in jouw omgeving. De overheden in Limburg werken samen aan maatregelen om wateroverlast te verminderen. Ook kun je zelf verschillende dingen doen om voorbereid te zijn.

Nieuwe brochure
'Bescherming tegen wateroverlast'

In de brochure 'bescherming tegen wateroverlast' vind je informatie over allerlei maatregelen die helpen om schade door wateroverlast te verminderen. Bijvoorbeeld het installeren van waterkerende schotten, het waterdicht maken van muren en kelder, of het afkoppelen en opvangen van regenwater. Sommige maatregelen zijn eenvoudig en tijdelijk, andere zijn meer ingrijpend en permanent. Wat het beste voor jou past, hangt af van het gebouw en je budget. Daarnaast is het belangrijk om bij de inrichting van je woning rekening te houden met mogelijke wateroverlast en vooraf te controleren hoe je verzekerd bent. Deze informatie en meer vind je in de brochure op wachtnietopwater.nl/brochurewateroverlast.

Wil je liever een papieren exemplaar van de brochure? Deze is tijdens de openingstijden verkrijgbaar bij ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen. 

Wat kun je nog meer doen?

Op de website wachtnietopwater.nl vind je tips wat je voor, tijdens en na wateroverlast kunt doen en wie je kunt bellen voor hulp of vragen.