Gemeente Meerssen | Renovatie vijver en Proosdijpark in centrum Meerssen

Nieuwsbericht Renovatie vijver en Proosdijpark in centrum Meerssen

Gepubliceerd op: 30 april 2024 12:20

Proosdijpark
De gemeente Meerssen gaat vanaf november dit jaar de vijver in het Proosdijpark verbeteren en is ook van plan om delen van het park zelf te renoveren en uit te breiden. De gemeente hield in de begrotingen van 2023 en 2024 al rekening met de kosten voor deze renovatie. Na 20 jaar is deze renovatie hard nodig vanwege problemen zoals algengroei, kapotte fonteinen en afkalvende oevers.
Wethouder Molling is blij dat het park een opwaardering gaat krijgen. "Ons park is toch een van onze visitekaartjes midden in het centrum van Meerssen. Dit moeten we koesteren en in ere houden".

Slechte waterkwaliteit

In 2004 onderging het park al eerder een renovatie, maar nu zijn er dus nieuwe aanpassingen nodig. Door afvallende bladeren en vogelontlasting is er een sliblaag ontstaan die een slechte invloed heeft op de kwaliteit van het water.
Daarom zijn er de volgende plannen om de status van de vijver te herstellen: het verbeteren van de water- en ecologische kwaliteit, stabiliseren van de oevers, verwijderen van slib, herstellen van randen en het verbeteren van beplanting. Ook worden er populieren verwijderd. Tijdens de renovatie houden we rekening met de bescherming van vissen en andere (water)dieren die in de vijver en/ of het park leven.

Op de hoogte blijven?

Omwonenden houden we op de hoogte via een inloopavond en bewonersbrieven. Iedereen kan binnenkort ook de plannen lezen via de gemeentewebsite.
Behalve voor de vijver zijn er ook verbetervoorstellen voor de entree, verbindingen en uitbreiding van het park. De ontwerpvoorstellen daarvoor staan binnenkort op de agenda tijdens een themabijeenkomst.

Masterplan centrum

De renovatie van de vijver en het park maakt deel uit van het masterplan voor het centrum van Meerssen.