Gemeente Meerssen | Kom planten tijdens de plantdag van weide Westbroek, Geulle

Nieuwsbericht Kom planten tijdens de plantdag van weide Westbroek, Geulle

Gepubliceerd op: 21 februari 2024 11:35

Westbroek, inloopbijeenkomst herinrichting weide watermonument
Zaterdag 9 maart organiseert Gemeente Meerssen in samenwerking met Limburgs landschap, IVN Meerssen, hoogstambrigade Brindill en aannemer GF Groen een plantdag voor de weide aan Westbroek, Geulle. Iedereen mag meedoen!

Plan weide Westbroek Geulle

In overleg met buurtbewoners is in 2024 een plan opgesteld voor een opwaardering van de weide aan de Kampweg/Westbroek. Hier zijn jaren geleden woningen gesloopt, omdat ze onder een hoogspanningsleiding stonden. In de zomer 2022 is hier een monument geplaatst ter nagedachtenis aan de watersnoodramp. De volgende stap is het beplanten van de weide. 

Inwoners betrekken bij natuur en landschap

Gemeente Meerssen wil inwoners meer betrekken bij de inrichting van het landschap en de natuur in de woonomgeving. Zo willen we meer bewustzijn creëren. Bomen en hagen zijn belangrijk in het tegengaan van klimaatverandering. Ze leveren verschillende ecosysteemdiensten: ze houden water vast, brengen verkoeling, filteren schadelijke stoffen uit de lucht en leveren voedsel, leefruimte en bescherming aan allerlei planten en dieren. Kortom: bomen werken voor een gezond klimaat. Daar gaan we op de weide van Westbroek ook aan werken. 

Het programma

Op zaterdag 9 maart ziet het programma er als volgt uit:

10.00 uur Ontvangst door wethouder Bjorn Molling
10.15 - 10. 30 uur Uitleg Limburgs Landschap
10.30-10.45 uur Aanwijzen plantlocatie
10.45-12.30 uur Planten bomen en hagen
12.30 -13.30 uur Pauze (voor koffie en thee wordt gezorgd)
13.30 - 15.00 uur Planten bomen en hagen voor wie nog energie heeft

Samen met omwonenden, verenigingen en iedereen die geïnteresseerd is maken we het landschap in Westbroek nog mooier door hagen aan te planten en hoogstambomen. Plant je mee?

Meld je even vooraf aan, zodat we rekening kunnen houden met het reserveren van scheppen en koffie: info@meerssen.nl