Gemeente Meerssen | Informatiebijeenkomst aanvraag luchthavenbesluit Maastricht Aachen Airport

Nieuwsbericht Informatiebijeenkomst aanvraag luchthavenbesluit Maastricht Aachen Airport

Gepubliceerd op: 13 mei 2024 16:30

Bericht van MAA:

Maastricht Aachen Airport bereidt momenteel de aanvraag voor een nieuw luchthavenbesluit voor. Het luchthavenbesluit, de vergunning voor de luchtgebonden activiteiten wordt onder andere op verzoek van de minister van IenW vernieuwd.

Vóór de aanvraag van het Luchthavenbesluit wordt ingediend, voeren WSP en To70 verschillende onderzoeken uit naar het effect op het milieu en de omgeving. Dit is de zogenaamde m.e.r.-beoordeling.

Over de voortgang van deze onderzoeken informeren we omwonenden en belangstellenden via onze website en verschillende informatiebijeenkomsten. De volgende informatiebijeenkomst is 27 mei, om 19.00 uur. Aanmelden of meer informatie:
Informatiebijeenkomst m.e.r. 27 mei - Maastricht Aachen Airport