Gemeente Meerssen | Dinsdag 19 september: themabijeenkomst Toekomstvisie & Omgevingsvisie

Nieuwsbericht Dinsdag 19 september: themabijeenkomst Toekomstvisie & Omgevingsvisie

Gepubliceerd op: 05 september 2023 16:00

Op dinsdag 19 september is er een openbare themabijeenkomst voor de gemeenteraad over de nieuwe Toekomstvisie en Omgevingsvisie. Aanvang 19.00 uur in de kantine van het bestuurscentrum. Je kunt de themabijeenkomst ook volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Programma themabijeenkomst

In het Bestuursakkoord 2022-2026 'Samen verder bouwen' is opgenomen, dat vanuit het uitgangspunt van gemeentelijke zelfstandigheid een nieuwe strategische toekomstvisie nodig is. De huidige toekomstvisie die in 2009 is vastgesteld, had een tijdsspanne tot 2020 en is daarmee verouderd. De nieuwe toekomstvisie moet voor de periode tot 2035 duidelijkheid geven over de lange termijn-doelen van de gemeente op maatschappelijk, ruimtelijk en economisch gebied. Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. In dat kader dient een nieuwe omgevingsvisie te worden opgesteld. De omgevingsvisie moet meer gedetailleerd duidelijkheid verschaffen over de lange termijn-doelen van de gemeente op ruimtelijk gebied (inrichting leefomgeving).

Beide visies komen tot stand in een gezamenlijk proces

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 25 mei 2023 besloten om de totstandkoming van beide visies in één gezamenlijk proces te gieten. Adviesbureau BMC presenteert tijdens de openbare themabijeenkomst het plan van aanpak en de planning voor het opstellen van de strategische toekomstvisie en omgevingsvisie. Vervolgens kunnen de raadsleden op de voorgestelde aanpak reageren, waarna bijstelling mogelijk is.

Inwoners doen mee

Bij de totstandkoming van beide visie is burgerparticipatie - inwoners doen mee - een belangrijk uitgangspunt.

Op de hoogte blijven?

Meld je hier aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief Sfeervol Meerssen.