Gemeente Meerssen | Archeologische werkzaamheden Markt Meerssen

Nieuwsbericht Archeologische werkzaamheden Markt Meerssen

Gepubliceerd op: 20 november 2023 15:20

Het gemeentebestuur investeert sinds jaren in een duurzame ontwikkeling van Meerssen-Centrum. De herinrichting van de historische Markt tot multifunctioneel ontmoetingshart voor de inwoners en bezoekers van de gemeente Meerssen vormt daarbij een belangrijke stap. Het gebied rond de Basiliek is van zeer hoge archeologische waarde.Voordat we met de herinrichting starten, is op grond van de wet archeologisch onderzoek nodig.

Proefsleuven

Kaartmateriaal Meerssen, historisch
Op dinsdag 14 november zijn archeologen gestart met het graven van proefsleuven op en rond de Markt. Aan de proefsleuven kunnen ze zien hoe de bodem in de loop der jaren is opgebouwd. De archeologen kunnen de gevonden bodemlagen ook dateren. Is het bijvoorbeeld een laag uit de IJzertijd, Romeinse tijd of Middeleeuwen? Aan de hand van de bodemlagen kunnen ze bovendien bepalen of er vroeger bijvoorbeeld een weg lag, een akker, of een gebouw. Op het kaartje ziet u waar de proefsleuven worden gegraven. De archeologen hebben de locaties nauwkeurig bepaald met behulp van oude kaartmateriaal.

Hoelang liggen de proefsleuven open?

De proefsleuven worden één voor één geopend en na het noodzakelijke onderzoek meteen weer gesloten en bestraat. Treft men in een proefsleuf bijzonderheden aan? Dan brengen de archeologen deze in kaart en vindt op een later tijdstip nader onderzoek plaats. De werkzaamheden rond de proefsleuven duren ca. twee weken. 

Op de hoogte blijven van de werkzaamheden en verdere planning rond het centrumplan?

Op deze website (nieuws en bekendmakingen) kunt u zich abonneren op onze wekelijkse digitale nieuwsbrief Sfeervol Meerssen. Geen internet? Bel met de gemeente Meerssen via het algemene telefoonnummer 14 043 en vraag naar team Communicatie.