Gemeente Meerssen | Herdenkingsbos Meerssen

Artikel Herdenkingsbos Meerssen

Herdenkingsbos in de gemeente Meerssen, illustratie
Het verheugt ons u te kunnen meedelen dat de gemeenteraad in de raadsvergadering van september heeft ingestemd met de realisatie van een Herdenkingsbos in de gemeente Meerssen. Het Herdenkingsbos is een initiatief van de gemeente Meerssen en wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Limburgs Landschap (eigenaar van het gebied) en het 1Miljoenbomenbosplan van de Provincie Limburg (subsidiegever). 

Het Herdenkingsbos krijgt een plek op weidegrond aan de Veeweg in Meerssen (links voor het tunneltje naar Uitspanning de Nachtegaal). De Bosgroep is inmiddels begonnen met de planuitwerking van het Herdenkingsbos, dat in het najaar van 2022 gestalte zal krijgen.

10 november officieel startmoment voor realisatie

De officiële starthandeling voor de realisatie van het Herdenkingsbos vindt plaats op woensdag 10 november 2021. Bij die gelegenheid planten burgemeester Clermonts-Aretz en mevrouw Anny Mans-van de Berg de eerste boom – een Koningslinde – ter nagedachtenis van drs. Jan Mans, burgemeester (1982-1988) en ereburger van de gemeente Meerssen. Een fotoverslag volgt op de gemeentelijke website.

In het Herdenkingsbos staan rust en herdenken voorop

Op verzoek van Stichting Limburgs Landschap krijgt deze plek het karakter van een bos, met daarbij een groene weide met grazende runderen. De inrichting blijft natuurlijk, met een afrastering rond het grazende vee en enkele zitbanken aan een struinpad. De individuele bomen zijn door de begroeiing beperkt toegankelijk. Dit past binnen het natuurlijke karakter van het omliggend gebied (Meerssenerbroek en De Dellen). Het Herdenkingsbos wordt een bijzonder onderdeel van de recreatieve wandel- en fietsroutes van Buitengoed Geul & Maas. Er komt slechts beperkte parkeergelegenheid. Deze parkeerplekken zijn bedoeld voor de bezoekers van het Herdenkingsbos die minder goed ter been zijn.

330 bomen

In totaal hebben 330 mensen (families) hun belangstelling kenbaar gemaakt voor de adoptie van één of meerdere bomen in het nieuwe Herdenkingsbos in de gemeente Meerssen. Zij hebben inmiddels een mail van de gemeente ontvangen. De inschrijvers ontvangen na het betalen van de kosten van de boom een certificaat (plus kopie). Ze kunnen dit certificaat naar wens zelf houden of aan iemand cadeau doen. Het certificaat geldt tevens ter identificatie van de geadopteerde boom. Op vertoning van de kopie van het certificaat kan de houder de boom volgend jaar tijdens de Boomfeestdag zelf planten. Daarvoor dienen zij de kopie mee te bengen naar de gezamenlijke plantdag in november 2022.

Gezamenlijke plantdag najaar 2022

De uitnodiging voor de gezamenlijke plantdag ontvangen de inschrijvers in oktober 2022. Als ze beslutien om de boom cadeau te doen, dienen ze de uitnodiging door te sturen naar de ontvanger van dit bijzondere cadeau.

Voorwaarden

Uit oogpunt van natuurbeheer hebben Stichting Limburgs Landschap (grondeigenaar) en de Provincie Limburg (subsidiegever) aan het gebruik van het gebied voorwaarden gesteld. Eén van deze voorwaarden is dat het boomonderhoud op professionele wijze moet gebeuren. U mag de boom dus niet op eigen houtje snoeien. Ook mogen er buiten het herdenkingslabel geen herdenkingstekens of versierselen in en om de boom worden geplaatst. Wel is het (beperkt) mogelijk om een herdenkingsbankje te adopteren. Bij Stichting Limburgs Landschap zal men u graag over de mogelijkheden informeren. Tot slot willen wij erop wijzen dat in het Herdenkingsbos geen as-uitstrooiing mogelijk is. Voor het uitstrooien van de as kunt u terecht bij de gemeentelijke en kerkelijke begraafplaatsen en de landschapsbegraafplaats in Ulestraten.

Dit initiatief is mede mogelijk met medewerking van het 1Miljoenbomenplan van de Provincie Limburg en Stichting Het Limburgs Landschap

Provincie Limburg - logo

Limburgs Landschap, logo Stichting Het