Gemeente Meerssen | Weert 41 en 43 Meerssen (woning/café)

Artikel Weert 41 en 43 Meerssen (woning/café)

Gemeentelijk monument - Weert 41 en 43
Het oorspronkelijke grote pand is nu gesplitst in twee afzonderlijke delen. Ze maken deel uit van de nederzettingstructuur Weert, die ontstond langs een historische noord-zuid verbinding. 
Bijzondere onderdelen van dit gemeentelijke monument zijn het decoratieve pleisterwerk van de voorgevel, de voordeur van huisnummer 41, de geprofileerde bakgoot en daklijst van de voorgevel, het rondvenster in het timpaan (driehoekige topgevel) boven de voordeur en de zinkendakbedekking van het timpaan en de twee ronde dakkapellen in de voorgevel. 

Meer informatie

Voor een volledige beschrijving van dit gemeentelijke monument kun je contact opnemen met de Beleidsmedewerker Monumenten (afdeling Ruimte) via ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Nummer gemeentelijk monument: 049