Gemeente Meerssen | Kasennerweg 13 Bunde (Bidkapel Kasen)

Artikel Kasennerweg 13 Bunde (Bidkapel Kasen)

Bidkapel - bij Kasennerweg 13 Bunde
Deze bidkapel in dateert uit de negentiende eeuw. De kapel heeft 
een hoge entree met een kozijn van geprofileerde hardsteen. De bovendorpel heeft een versiering met accoladeboog. De kapel is voorzien van een smeedijzeren hekwerk. Daarboven bevindt zich een spitsboog in mergel en siermetselwerk. De plint en de dorpel bestaan uit hardsteen. Op het dak van de kapel staat een kalkstenen kruis. Vlak daarachter staat een klokkenstoeltje. De zijgevels hebben elk een spitsboograampje met een mergel omlijsting. Boven het altaar staat een neogotische Madonna.

Meer informatie

Voor een volledige beschrijving van dit gemeentelijke monument kun je contact opnemen met de Beleidsmedewerker Monumenten (afdeling Ruimte) via ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Nummer gemeentelijk monument: 007