Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 22-11-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 22-11-2022

Gepubliceerd op: 14 december 2022 10:00

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 22 november 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 15 november 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 15 november 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 15 november 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 15 november 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Bruikleenvergoeding Vliek en Humcoven voor gemeentelijke opvang van Oekraïners

Besluit: het college van B&W heeft besloten een bruikleenvergoeding te geven voor de panden Vliek en Humcoven voor de gemeentelijke opvang van Oekraïners ten bedrage van € 510,-- per maand per locatie.

Raadsinformatiebrief stand van zaken projecten Ulestraten

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief over de stand van zaken projecten Ulestraten.

Raadsinformatiebrief stand van zaken begraafplaatsen

Besluit: het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief over de stand van zaken begraafplaatsen.

Raadsinformatiebrief Regiodeal Zuid-Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad in te lichten inzake de Regiodeal Zuid-Limburg conform concept-raadsinformatiebrief.