Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 13-09-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 13-09-2022

Gepubliceerd op: 28 september 2022 09:00

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 13 september 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 september 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 5 september 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 6 september 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 6 september 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Verkeersbesluit parkeerschijf (blauwe) zone Markt Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Door het plaatsen van de verkeersborden RVV E10 en E11 uit de bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een parkeerschijfzone in te stellen voor 6 parkeervakken op de Markt ter hoogte van nummer 18 tot aan nummer 26 met de tekst 'max ½ h' . Betreft een tijdelijke regeling tot aan de herindeling van de markt;
  2. door middel van het aanbrengen van blauwe markering de zes parkeervakken aan te duiden als vakken waar een parkeerschijf verplicht is;
  3. dit besluit te publiceren in de Geulbode, overheid.nl en op de gemeentelijke internetpagina en het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage te leggen op de binnen de gemeente Meerssen gebruikelijke wijze (KCC).