Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 23-06-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 23-06-2021

Gepubliceerd op: 30 juni 2021 19:40

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 23 juni 2021

Onderwerp:
Uitkomsten Meicirculaire 2021 en geactualiseerde Kaderbrief 2022-2025
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:
1. De gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren over de uitkomsten van de Meicirculaire 2021;
2. de geactualiseerde Kaderbrief 2022-2025 te accorderen en aan de gemeenteraad te sturen ter behandeling in de raadsvergadering van 8 juli 2021.